2021. november 23-án Keszthelyen, az Amazon Ház Látogatóközpontban dr. Sifter Rózsa elnök, kormánymegbízott vezetésével ülésezett a Zala Megyei Államigazgatási Kollégium.

A tanácskozást megelőzően, 2021. november 19-én a testület Gazdaságfejlesztési Bizottsága elektronikus ülés keretében fogadta el Dr. Babati Szabolcs, a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Munkaerőpiaci és Alapkezelő Osztály osztályvezetőjének „A Zala megyei munkaerőpiaci helyzet alakulásáról és a foglalkoztatáspolitikai aktív eszközök 2021. évi működtetéséről” című tájékoztatóját.

A tájékoztató arról adott képet, hogy 2020. után ismét egy nehéz, de eredményekkel teli évre tekinthetünk vissza a megye munkaerőpaici helyzetét vizsgálva. A koronavírus begyűrűzését megelőző időszakra jellemző, kedvező munkaerőpiaci mutatók visszatérése a vállalkozások kitartása, erőfeszítései mellett az ezeket megkönnyítő kormányzati intézkedéseknek is köszönhető. A feladatokból a Zala Megyei Kormányhivatal és járási hivatalai is kivették részüket, aktívan elősegítve több ezer munkahely megőrzését és új munkahelyek teremtését.

A Rezsicsökkentési, Költségvetési és Továbbképzési Bizottság 2021. november 22-én - szintén elektronikusan - ülésezett, melynek keretében elfogadta Márkus Tamás, az Építésügyi, Örökségvédelmi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Főosztály főosztályvezetőjének „A laképületek egyszerű bejelentésével kapcsolatos” tájékoztatóját. Az ismertető alapján megállapítható, hogy a jogi szabályozás különösen kedvező elemeket tartalmazott a lakosság (kiemelten a családi ház építtetők) számára.

1. Az egyszerű bejelentés hatálya alá tartozó lakóépületek esetében a kivitelezés a korábbi 15 napos engedélyezési és 15 napos jogerőre emelkedési idő (összesen 30 nap) helyett, a bejelentéstől számított 16. napon megkezdhető, vagyis a felére rövidült.

2. Az illetéktörvény értelmében a lakóépület engedélyezési eljárásának illetéke egylakásos lakóépület esetében 25 ezer Ft,- volt, az egyszerű bejelentés pedig illetékmentes. 2021. január 1-től valamennyi építésügyi hatósági eljárás is illetékmentes lett.

3. Korábban Zala megyében az elsőfokú építésügyi hatósági feladatokat a 6 járásszékhely települési önkormányzat jegyzője, illetve a kiemelt építésügyi hatósági feladatokat 3 járási hivatal látta el. Az építésügyi hatósági feladatokat a korábbi 9 szervezeti egysége helyett, jelenleg a Kormányhivatal 1 főosztálya látja el.

4. Az egyszerű bejelentés alkalmazásáról szóló jogszabályok az elmúlt években többször is változtak, amely változások az építtetőkre nézve, kedvezőbbek voltak: folyamatosan kibővült az egyszerű bejelentés alapján végezhető építési tevékenységek köre.

A személyes jelenléttel megtartott ülés három fő témakört érintett.

Nagy Bálint, Keszthely polgármestere a város fejlesztéseiről 1. napirendi pontként tartott előadásában kiemelte: a település történelmi-kulturális, valamint természeti adottságai komoly felelősséget rónak a városvezetésre, annál is inkább, mert olyan lehetőségeket és feladatokat rejtenek magukban, amelyeket a városvezetésnek figyelembe kell vennie.

A Balaton-part fejlesztésének tervezési szakaszában vagyunk, olyan nagyívű , komplex beruházásokat tervezünk a keszthelyi partszakasz teljes hosszán, amely hosszú évtizedekre jelentősen megváltoztatja Keszthely arculatát, gazdasági helyzetét és turisztikai életét – ismertette a polgármester. Elmondta azt is, hogy fontos intézményi infrastruktúra-fejlesztések indultak el a városban, így például az országban elsőként nyitotta meg kapuit az Építőipari Ágazati Képző Központ az Asbóth Iskolához kapcsolódóan. A Vendéglátóipari Szakközépiskola új cukrászati tanüzemet és tankonyhát kap, a hosszútávú cél pedig a Balatoni Gasztroakadémia létrehozása. Az önkormányzat Veszprémi Érsekséggel való stratégiai együttműködése során elkezdődött egy térségi jelentőségű katolikus óvoda építése, valamint a Ranolder János Római Katolikus Általános Iskolához kapcsolódóan egy mintegy 9 milliárdos beruházás valósul meg: belvárosi multifunkciós sportcsarnok, uszoda és egyéb közösségi terek segítik a Ranolder mellett a Premontrei Szakgimnázium és a Vajda János Gimnázium sportoktatását, amely tanítási időn kívül a város egyesületei és lakossága számára is nyitva áll majd – tájékoztatta a jelenlévőket Nagy Bálint.

Második napirendi pontként a Zala Megyei Kormányhivatal állami főépítésze, Lengl Zoltán a Zala megyében jelenleg zajló fejlesztésekről tartott előadást, melynek során hangsúlyozta: a legjelentősebb fejlesztések a megyei jogú városainkhoz kötődnek, de vannak az egész megyét érintő beruházások is, melyek a térség gazdasági fejlődésére és fejlesztésére is hatással vannak. A Zala Megyei Kormányhivatal a hatósági kérelmek előkészítettségének ösztönzésével, a kiemelt beruházások hatósági oldalról történő közvetlen koordinálásával tud hozzájárulni a befektetőbarát gazdasági környezet fenntartásához – emelte ki a főépítész.

Németh József, a Zala Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási főosztályvezetője a hulladékgazdálkodási hatósági feladatellátásban bekövetkezett szerkezeti és működési változásokról, valamint a Zala Megyei Kormányhivatal témakört érintő és az új jogszabályi környezet alapján fennálló feladatairól tájékoztatta a megjelenteket, a 3. napirendi pont keretében.

A Kollégium Ügyrendjének módosítását a szervezeti és a személyi változások tették szükségessé. Az ülés szavazati joggal rendelkező résztvevői a napirenden lévő javaslati pontokat, valamint azok tartalmát egyhangú szavazással fogadták el.

Az eseményről készült emlékeztető a „Kapcsolódó anyagok” menüpont alatt érhető el.