Április 28. napját 2012-ben Magyarország Kormánya a munkabalesetben elhunyt és megrokkant munkavállalók emléknapjává nyilvánította, amely kifejezi a kormány elkötelezettségét és támogatását a testi épség védelméért és biztonságáért. A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal ebből az alkalomból tartott megemlékezést és emléktáblát helyezett el a Megyeházán.

Az eseményen Takács Szabolcs hangsúlyozta: „Kiemelten fontosnak tartom, hogy ne csak ezen a napon emlékezzünk, hanem az év minden napján kifejezzük együttérzésünket. Az emlékadás legkifejezőbb megnyilvánulása egy emléktábla elhelyezése, amely hozzájárul a „mindennapos emlékezéshez” és amelynek méltó helyet biztosít Veszprém vármegye egyik legnagyobb műemlékvédelmi épülete, a Megyeháza.

A főispán kifejtette, hogy ez a nap alkalmat ad arra, hogy felhívjuk a figyelmet a munkahelyi balesetek és ártalmak megelőzésének jelentőségére, valamint a munkavédelem és - biztonság fontosságára is.

Közös társadalmi érdekünk, hogy a munkáltatók a nem várt események elkerülése érdekében biztonságos munkafeltételeket alakítsanak ki, a dolgozók pedig az ezzel kapcsolatos kötelezettségeknek maradéktalanul eleget tegyenek – tette hozzá.

A főispán elmondta, hogy a kormányhivatal, mint munkavédelmi hatóság – a kormány törekvéseivel összhangban – tanácsadással, tájékoztató tevékenységgel, valamint preventív jellegű ellenőrzésekkel segíti elő a szabályok betartását. Az állam az állampolgárok védelme érdekében hozza meg szigorú, biztonságra törekvő szabályrendszerét, amellyel a munkaadókat és – vállalókat egyaránt támogatja. Ezeket az előírásokat állampolgári kötelezettségünk betartani, mivel tudjuk, hogy elmulasztásuk tragikus események bekövetkezéséhez vezethet.

Ezt követően Troják László, a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztályának vezetője a munkavédelemmel kapcsolatos hatósági munkavégzés tapasztalatairól nyújtott tájékoztatást. A főosztályvezető hangsúlyozta a megelőzés fontosságát és reményét fejezte ki aziránt, hogy a balesetek száma a jövőre vonatkozóan csökken, különös tekintettel a halálos, illetve a maradandó károsodást okozó esetekre.

A megemlékezés végén Takács Szabolcs főispán és Polgárdy Imre, a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke koszorút helyezett el az emléktáblánál és főhajtással tisztelgett.

Az esemény bensőséges hangulatának megteremtéséhez hozzájárult a veszprémi Petőfi Színház színművészének verselőadása.