A védelmi és biztonsági igazgatás átfogó reformjával és jövőbeni átalakításával kapcsolatos honvédelmi feladatokról szóló kormányrendelet értelmében a 200 főt meghaladó lakosságszámú településeken a polgármestereknek honvédelmi referenst kell kijelölniük a védelmi és biztonsági feladatokra való felkészülés település szintű feladatainak ellátása érdekében. Veszprém vármegyében mintegy 70 kijelölt honvédelmi referens részére szervezett képzést a Honvédelmi Minisztérium és a Veszprém Vármegyei Területi Védelmi Bizottság.

Az eseményen Takács Szabolcs főispán, a Veszprém Vármegyei Területi Védelmi Bizottság elnökeként köszöntötte a résztvevőket. Beszédében kiemelte: ahogy Magyarország Kormánya mindenekelőtt a magyar emberek védelmét és biztonságát tartja szem előtt, úgy szűkebb értelemben véve a Védelmi Bizottság a vármegyében élő állampolgárok biztonságának garantálását helyezi előtérbe. Ahhoz, hogy ezt biztosítani tudjuk, minden esetben először a döntéshozóknak kell lépéseket tenniük. Ennek szellemében lépett hatályba az a kormányrendelet, amely egységes alapokat teremt a védelmi kötelezettségek, a felkészítés és felkészülés szabályaira vonatkozóan.

„A referensek felkészítése kiemelten fontos, mivel a megfelelően felkészült és magas szakmai tudással rendelkező munkatársak előkészítő munkája nagyban hozzájárul a polgármesterek döntéseinek megalapozásához, a település érdekeinek szem előtt tartása mellett. A védelmi igazgatás alapját a polgármesterek honvédelmi szakmai tevékenysége képezi, amelyhez nélkülözhetetlen szakmai segítséget nyújtanak a magasan képzett honvédelmi referensek” – tette hozzá.

A képzésen Csontos Balázs alezredes, a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Igazgatási Főosztály Területi Védelmi Igazgatási és Befogadó Nemzeti Támogatás Osztály osztályvezetője, dr. Vörös Zoltán alezredes, az MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ Radartechnikai főnökségének vezetője, Tóth Csaba alezredes, a Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfőnökség kiemelt főtisztje, valamint Huszár Péter alezredes, a Veszprém Vármegyei Területi Védelmi Bizottság titkára tartott előadást.
A képzésen résztvevők tájékoztatást kaptak többek között a Magyar Honvédség szervezet- és feladatrendszeréről, a védelmi és biztonsági igazgatás területi és helyi szintű koordinációjáról, a honvédelemben közreműködő szervek honvédelmi feladatairól, a különleges jogrendről, valamint a katonai igazgatás működéséről.