A tavaszi érettségi vizsgákra postai úton tértivevényes küldeményben, elektronikusan e-papír szolgáltatással, személyesen pedig a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági és Oktatási Osztályán vagy a középiskolákban lehet jelentkezni február 15-ig.

A tanulói jogviszonnyal rendelkező diákok csak a saját iskolájukban jelentkezhetnek közép- és emelt szintű érettségi vizsgára, erről tájékoztatást az intézmény ad.

Az érettségi bizonyítvánnyal rendelkező, vagy a középiskolai tanulmányukat sikeresen befejezett, tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázók a jelentkezésüket benyújthatják a középiskolákban, illetve a Kormányhivatalnál közép- és emelt szinten is. (Aközépiskolában benyújtott jelentkezés befogadásáról az igazgató dönt.)

A tanulói jogviszonyban nem állók jelentkezéséhez szükséges dokumentumok:
•    középiskolai bizonyítvány,
•    érettségi bizonyítvány / törzslapkivonat,
•    személyazonosításra alkalmas igazolvány.

A díjköteles vizsga ára középszinten 30.000 Ft/vizsgatárgy, emelt szinten 50.000 Ft/vizsgatárgy. A díjkötelezettségről a jelentkezés benyújtása előtt tájékozódhat az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) vagy a Kormányhivatalnál.

A járványügyi helyzetre tekintettel személyes jelentkezés esetén a Kormányhivatalban maszk viselete, illetve a higiénés előírások betartása kötelező (pl. kézfertőtlenítő használata, személyek között a 1,5 méteres távolság tartása).

Az érettségi vizsgával kapcsolatosan tájékoztatás elérhető a www.oktatas.hu oldalon, illetve a Kormányhivatal munkatársainál:
Bolla-Kratofil Eszter     88/620-013
Sihell Nikolett               88/620-017