Pályázati felhívás pénzügyi-számviteli ügyintéző munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.

A foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

9700 Szombathely, Hollán Ernő utca 1.

A munkakörben ellátandó feladatok:

A költségvetések előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, a könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása.
A vagyongazdálkodás körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása.
Vevői és szállítói számlák rögzítése, rendszeres egyeztetési feladatok ellátása, nyilvántartások vezetése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Vas Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság;
- cselekvőképesség;
- büntetlen előélet;
- a munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság;
- a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 95. §-a szerinti összeférhetetlenség hiánya;
- kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése;
- közép- vagy felsőfokú pénzügyi végzettség;
- stabil felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek, MS Office alkalmazások ismerete;
- az 599/2021. (X.28) Korm. rendelet 2/A. §-a szerinti feltételek fenn állása (kötelező Covid védőoltás).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- mérlegképes könyvelői képesítés,
- az elmúlt három évben költségvetési szervnél szerzett legalább egy éves gazdasági   területen szerzett gyakorlat,
- Forrás.Net integrált számviteli rendszer ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti tartalommal (önéletrajz minta elérhetősége: www.kormanyhivatal.hu/hu/vas web címen a honlap főoldalának jobb oldalán, a „Közszolgálati önéletrajz” ablakon keresztül);
- motivációs levél;
- iskolai végzettséget, és egyéb végzettséget/ismeretet igazoló dokumentumok másolata,
- három hónapnál nem régebbi speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy büntetlen előéletű, valamint nem áll a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 82. §. (2) bekezdésében meghatározott büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben a (4) bekezdésben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn;
- az 599/2021. (X.28) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdésében meghatározott védőoltás igazolás;
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot, az abban foglalt személyes adatait az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a beérkező pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Guttmann Tibor a Humánpolitikai Osztály vezetője a 94/795-355 és Németh Adrienn a Pénzügyi és Számviteli Osztály vezetője nyújt a 94/795-368 telefonszámokon.

A pályázat benyújtásának módja:

- Postai úton: a pályázatnak a Vas Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (9701 Szombathely, Pf. 208). Kérjük a borítékon feltüntetni – „Pályázat – pénzügyi-számviteli ügyintéző munkakör”.
- Személyesen: Vas Megyei Kormányhivatal Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztály 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.

A fenti módozatok mellett a pályázatot elektronikus úton is kérjük továbbítani, a guttmann.tibor@vas.gov.hu és a nemeth.adrienn@vas.gov.hu címekre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 10.

A pályázati felhívás közzétételre kerül a közszféra állásportálján is a (www.kozigallas.hu) oldalon. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a kormányhivatal honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.