A kormányhivatal Közlekedési és Útügyi Osztálya pályázatot hirdet közlekedés hatósági közúti és telephelyi ellenőrzési ügyintéző/szakügyintéző munkakörének betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.

A foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Vas vármegye, 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7.

A munkakörben ellátandó feladatok:

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII.2.) Korm. rendelet, a Vas Vármegyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és ügyrendje, továbbá felettesei által meghatározott munkamegosztás szerint feladatok ellátása a jogszabályokban, belső utasításokban foglaltaknak megfelelően.

A belföldi és nemzetközi járműforgalmat érintő komplex közúti ellenőri feladatok ellátása (műszaki, közlekedésbiztonsági- és környezetvédelmi megfelelőségre, a járművezetőre, vezetési- és pihenőidőre, valamint a menetíró készülékre, veszélyes áru szállításához előírt különleges feltételekre, közúti közlekedési szolgáltatási tevékenység és sajátszámlás személy- és áruszállítás végzésére, nemzetközi forgalomban közlekedő jármű közlekedésének külön feltételeire, a járműre előírt tömeg- és mérethatárok betartására, a szállítmány elhelyezésére és rögzítésére vonatkozó feltételek ellenőrzése).

A jármű telephelyén a menetkésznek nyilvánított járművek műszaki, közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi állapotának az ellenőrzése.

A közúti közlekedési szolgáltatók, egyéb járműüzemeltetők tevékenységének telephelyen történő ellenőrzése.

Az ellenőrzések eredménye alapján szükséges intézkedések végrehajtása és a hatósági döntések előkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi

CXXV. törvény, valamint a Vas Váregyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

magyar állampolgárság;

cselekvőképesség;

büntetlen előélet;

a munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság;

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 95. §-a szerinti összeférhetetlenség hiánya;

kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése;

közúti közlekedési szakiránynak megfelelő műszaki és/vagy forgalmi középfokú végzettség;

stabil felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek, MS Office alkalmazások ismerete;

legalább B kategóriás vezetői engedély.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

közúti közlekedési szakiránynak megfelelő műszaki és/vagy forgalmi főiskolai vagy egyetemi végzettség;

járműipari, szállítmányozási területen szerzett szakmai tapasztalat;

idegen nyelv(ek) kommunikáció szintű ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti tartalommal (önéletrajz minta elérhetősége: www.kormanyhivatal.hu/hu/vas webcímen a honlap főoldalának jobb oldalán, a „Közszolgálati önéletrajz” ablakon keresztül);

motivációs levél;

iskolai végzettséget, és egyéb végzettséget/ismeretet, nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolata,

három hónapnál nem régebbi speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy büntetlen előéletű, valamint nem áll a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 82. §. (2) bekezdésében meghatározott büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben a (4) bekezdésben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn;

nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot, az abban foglalt személyeses adatait az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a beérkező pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Guttmann Tibor a Humánpolitikai Osztály vezetője a 94/795-355 telefonszámon és Benkeházi Tünde a Közlekedési és Útügyi Osztály vezetője nyújt a 94/518-220, 70 455-72-53-as telefonszámokon.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton: a pályázatnak a Vas Vármegyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (9701 Szombathely, Pf. 208). Kérjük a borítékon feltüntetni – „Pályázat – közúti-telephelyi ellenőr munkakör”.

Személyesen: Vas Vármegyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztály 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.

A fenti módozatok mellett a pályázatot elektronikus úton is kérjük továbbítani, a humanpolitika@vas.gov.hu és a meff.vezeto@vas.gov.hu címekre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. április 17.

A pályázati felhívás közzétételre kerül a közszféra állásportálján is a (www.kozigallas.hu) oldalon. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a kormányhivatal honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.