A Vas Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Számviteli Főosztálya bérszámfejtési ügyintéző munkakör betöltésére pályázatot hirdet.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.

A foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

9700 Szombathely, Hollán Ernő utca 1.

A munkakörben ellátandó feladatok:

Bérszámfejtéssel összefüggő feladatok teljes körű ellátása. Kapcsolódó jogszabályok naprakész ismerete és azok alkalmazása. Személyi juttatásokról analitikus nyilvántartások vezetése. Rendszeres és eseti adatszolgáltatások készítése. Kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi

CXXV. törvény, valamint a Vas Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

magyar állampolgárság;

cselekvőképesség;

büntetlen előélet;

a munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság;

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 95. §-a szerinti összeférhetetlenség hiánya;

kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése;

közép- vagy felsőfokú pénzügyi végzettség;

stabil felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek, MS Office alkalmazások ismerete;

az 599/2021. (X.28) Korm. rendelet 2/A. §-a szerinti feltételek fenn állása.

Elvárt kompetenciák:

megbízhatóság, pontosság, precizitás,

önálló és csapatmunkára való képesség,

problémamegoldásra való törekvés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

bér-és TB ügyintézői végzettség, képesítés,

Központi Illetményszámfejtési Rendszer (KIRA) ismerete,

költségvetési szervnél szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti tartalommal (önéletrajz minta elérhetősége: www.kormanyhivatal.hu/hu/vas web címen a honlap főoldalának jobb oldalán, a „Közszolgálati önéletrajz” ablakon keresztül);

motivációs levél;

iskolai végzettséget, és egyéb végzettséget/ismeretet igazoló dokumentumok másolata,

három hónapnál nem régebbi speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy büntetlen előéletű, valamint nem áll a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 82. §. (2) bekezdésében meghatározott büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben a (4) bekezdésben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn;

az 599/2021. (X.28) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdésében meghatározott védőoltás igazolás;

nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot, az abban foglalt személyes adatait az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a beérkező pályázatok elbírálását követően 2022. március 01-től.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Guttmann Tibor a Humánpolitikai Osztály vezetője a 94/795-355 és Oláhné Horváth Erika a Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály vezetője nyújt a 94/517-108 telefonszámokon.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton: a pályázatnak a Vas Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (9701 Szombathely, Pf. 208). Kérjük a borítékon feltüntetni – „Pályázat – bérszámfejtési ügyintéző munkakör”.

Személyesen: Vas Megyei Kormányhivatal Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztály 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.

A fenti módozatok mellett a pályázatot elektronikus úton is kérjük továbbítani, a guttmann.tibor@vas.gov.hu és a olahne.erika@vas.gov.hu címekre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 28.

A pályázati felhívás közzétételre kerül a közszféra állásportálján is a (www.kozigallas.hu) oldalon. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a kormányhivatal honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.