A Vas Megyei Kormányhivatal 32 munkatársa szerzett kormányablak-ügyintéző képesítést novemberben. Az igazoló okleveleket Harangozó Bertalan kormánymegbízott adta át.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal és a Miniszterelnökség alkotta konzorcium a KÖFOP-2.1.3-VEKOP-15-2016-00002 „A területi államigazgatási szervek humánerőforrásának fejlesztése” című kiemelt projekt keretében Vas megyében 2021. szeptemberében indult el a kormányablak ügyintézői képzés VI. üteme és november végén tettek sikeres vizsgát a kormányhivatal munkatársai.

Dávid Levente és Dancsecs Beáta veszi át az oklevelet Harangozó Bertalan kormánymegbízottól Fotó: Cseh Gábor/Vas Népe

A kormányablakban dolgozók találkoznak először az ügyfelekkel. Ők az arcai a kormányhivatalnak, és az ő munkájuk az, ami alapján az egész szervezetet megítélik az állampolgárok. Ezért fontos, hogy naprakész információk birtokában, felkészülten fogadják a hozzájuk betérőket. Éppen az ügyintézés minőségének növelését tűzte ki céljául az az országos program, amelynek hatodik üteme fejeződött be novemberben: csak Vas megyében harmincketten szereztek kormányablak-ügyintéző képesítést. Ők hetente jelenléti oktatásban részesültek, és mentorálást is kaptak: rutinos, kormányablakban dolgozók segítették őket a gyakorlati felkészülésben.

– Nincs fontosabb, mint embertársaink segítése, egy adott ügyük elintézése, megoldása – hangsúlyozta köszöntőbeszédében Harangozó Bertalan kormánymegbízott, aki az ünnepségen gratulált a most végzetteknek, majd személyesen átadta számukra az igazoló oklevelet. Beszélt arról is, hogy a kormányablakban dolgozók naponta csaknem háromezerféle ügyben intézkednek, és soha senkit nem küldenek el.

Fotó: Cseh Gábor/ Vas Népe

– A kormányhivatali ügyintézők a magyar állam frontvonalában harcolnak, munkájuk a koronavírus-járvány idején még nehezebbé vált. Igazi szolgálat, amit ők tesznek – hangsúlyozta Harangozó Bertalan.

Fotó: Kabinet

Elhangzott, a közigazgatás hatékony működéséhez elengedhetetlen az ott dolgozók folyamatos képzése. Az új munkatársaknak köszönhetően tovább javulhat az ügyintézés minősége, nőhet az ügyfelek elégedettsége. Az elmúlt tíz évben egyébként összesen százhuszonegyen vettek részt a kormányablak-ügyintézői képzésen Vas megyében.