Évet értékelt Harangozó Bertalan kormánymegbízott, szó esett a kormányhivatal koronavírus-járvány elleni védekezéséről, a hivatal működéséről és az előttünk álló feladatokról.

A 2021-es esztendő a koronavírus járvány elleni küzdelem jegyében telt. A védekezést, az oltásszervezést, a logisztikai feladatokat a területi közigazgatás, azaz a kormányhivatalok kapták, a vakcinák beadásába pedig a teljes egészségügyi vertikumot, vagyis a kórházak mellett a járóbeteg-ellátókat és a háziorvosokat is bevonta a kormány. A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, a sárvári Szent László Kórház, járóbeteg-ellátó intézményeink és háziorvosaink, valamint a megyei kormányhivatal dolgozóinak áldozatos munkájának köszönhetően Vas megyében is sikeres az oltási program. Köszönetemet és elismerésemet szeretném kifejezni ezúton is az egészségügy valamennyi munkatársának, a megyei államigazgatási, rendvédelmi, önkormányzati vezetőknek és munkatársaiknak, akik ebben a heroikus küzdelemben részt vettek. Tiszteletemet fejezem ki a kormányhivatallal együttműködő valamennyi partnerünknek, amiért feladataink elvégzésében támogattak bennünket.

A Vas Megyei Kormányhivatal tehát – a napi, hagyományos államigazgatási feladatok végzése mellett – tavaly is tevékeny részt vállalt – szorosan együttműködve a Vas Megyei Védelmi Bizottsággal – a koronavírus-járvány elleni védekezésben, mind a szakmai, népegészségügyi, mind pedig az adminisztratív, illetve logisztikai területen. Ahogyan azt dr. György István területi közigazgatásért felelős államtitkár is elmondta: a járvány is bebizonyította, hogy az elmúlt 10 esztendő munkájának köszönhetően a területi közigazgatás bármilyen kihívásra képes gyorsan reagálni, miközben a kormányhivataloknak és a kormányablakoknak az eredetei feladataikat is meg kellett oldaniuk: az ügyfelek magas színvonalú kiszolgálását és a kormány döntéseinek megvalósítását.

Népegészségügyi szakterületünk koordinálta a megyében a vírus elleni küzdelem szakmai részét. Ami a logisztikai feladatokat illeti, az Operatív Törzs döntéseinek megfelelően hivatalunk tervezte, szervezte és irányította, valamint ellenőrizte a lakossági teszteléseket, a köznevelési intézmények fertőtlenítőszerekkel, a háziorvosok, házi gyermekorvosok és ügyeletek védőeszközökkel történő ellátását.

A Vas Megyei Oltási Munkacsoport január 22-én jött létre. Működésének logisztikai hátterét a kormányhivatal, benne elsősorban a Védelmi Bizottság Titkársága – köszönet a fáradtságot nem ismerő szolgálatért – biztosítja. Az Oltási Tervben foglaltak szerint megszerveztük a bentlakásos szociális intézmények lakóinak és dolgozóinak első, második és harmadik körös oltását, a lakosság életkoronkénti, valamint foglalkozás-csoportonkénti vakcinálását. A tavaly februárban megkezdett tömeges és kampányoltások eredményeként a kórházi oltóhelyeken és a háziorvosi praxisokban több százezer védőoltást adtunk be. Számos esetben különféle szakterületeket képviselő munkatársaink biztosították – illetve most is biztosítják – az oltóhelyek adminisztrációs feladatainak ellátását.

Mindmáig szoros együttműködésben dolgozunk a Markusovszky Kórházzal, a sárvári kórházzal, a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. szombathelyi rendelőintézetével (MÁV-rendelő), illetve a kőszegi, szentgotthárdi és vasvári járóbeteg-ellátó szolgálattal, valamint a háziorvosokkal.

A világjárvány hatásainak kezelése az egészségügyi kihívásokon túl is számos új feladatot adott a hivatal különböző szakterületeinek.  Sikeresen hajtottuk végre Vas megyében is a kormány gazdaságvédelmi, illetve gazdaság-újraindítási programjait.

A járvány kezdeti időszakában az intézkedések elsődleges célját a válság által érintett munkahelyek védelme, a gazdasági kapacitások megőrzése jelentette, a későbbiekben a fő hangsúly a gazdaság újraindítására került. Megyénkben több mint 3,6 milliárd forint összegben folyósítottuk a támogatásokat.

A családtámogatás területén kiemelt feladatunk a Covid-árvák anyagi támogatásához nélkülözhetetlen adatszolgáltatás.

Kormányablakaink szokásos feladataik mellett aktívan részt vettek a magyar és nemzetközi védettségi igazolásokkal kapcsolatos ügyintézésben.

A járványügyi helyzet természetesen nem béníthatta meg a hagyományos értelemben vett hivatali ügyintézést, hiszen attól függetlenül ügyfeleink ügyeiben határidőn belül, szakmailag megalapozott döntéseket kellett hoznunk. A pandémia idején is biztosítottuk a teljes körű hivatali működést, beleértve – a szükséges korlátozásokkal – a személyes ügyfélfogadást is. Lehetőségeinkhez mérten mindent megtettünk az ügyfelek és munkatársaink egészségének védelméért. Alkalmaztuk a szükséges védőeszközöket, például plexifalat használtunk az ügyfélszolgálati helyszíneken, illetve kötelező volt a maszkviselés az ügyfelek és az ügyintézők számára, munkatársainknak a kézfertőtlenítés is.

Megyénk kormányablakaiban több mint 320 ezer ügyfélfogadásra került sor 2021-ben, egyéb ügyfélszolgálatainkon több mint 100 ezerre.

A területi közigazgatásban a pandémia alatt sem állt meg az innováció, sőt, a járványhelyzet számos, korábban megkezdett fejlesztést felgyorsított, elsősorban az online ügyintézési lehetőségek terén. A digitalizáció jegyében 2021-től elektronikus úton, otthonunkból is intézhetünk államigazgatási ügyeket. Automatikusan történik az első vezetői engedély kiállítása, illetve a házasságkötésből eredő névváltoztatás miatti okmánycsere. Kérelemre indul egyebek között a személyazonosító igazolvány pótlása vagy a lakcímváltozás bejelentése és a védettségi igazolvány cseréje, pótlása.

A kormány – hazai forrásból – megháromszorozta a vidékfejlesztésre fordítható összeg nagyságát (a korábbi 1 300 milliárd Ft-ról mintegy 4 260 milliárd Ft-ra). A hazai feldolgozóipar és kiskereskedelmi szektor fejlesztése alapvető a vidéki térségek gazdaságának és közösségeinek megerősítésében, és biztosítani tudja azt az önállóságot, jövedelemtermelő képességet, amely tartósan helyreállíthatja a vidéki életforma alapjait. Ebben a munkában megyei szinten kiemelt szerep jut hivatalunk vidékfejlesztési szakembereinek.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztályunk továbbra is meghatározó szereplője az afrikai sertéspestis-járvány és a madárinfluenza elleni védekezésnek szűkebb pátriánkban.

Amíg Magyarországot polgári kormány vezeti, addig a családosokat, a gyermeket várókat és nevelőket minden lehetséges eszközzel támogatja, és ebben a munkában a Vas megyei kormányhivatal is aktívan részt vesz. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályunk közreműködik a CSOK, a Falusi CSOK, a Babaváró támogatás és az Otthonfelújítási kölcsön felvételével kapcsolatos ügyintézésben. Emellett 16 megyére kiterjedő illetékességgel foglalkozik az osztrák–magyar családtámogatási ügyekkel.

Az elmúlt év elején a kormány 2020-ban meghirdetett Klíma- és Természetvédelmi Akcióterve részeként módosult a hulladékról szóló törvény. 2021. március 1-vel létrejött az önálló hulladékgazdálkodási hatóság, amely az összes hulladékgazdálkodással összefüggő hatósági feladatkörben eljár.

Ennek értelmében 2021. március 31-én hivatalunk kötelékében két osztállyal megalakult a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály.

Az újonnan létrejött Hulladékgazdálkodási Osztályra folyamatosan érkeznek be az illegálisan lerakott, elhagyott hulladékkal érintett területekre vonatkozó bejelentések. Tavaly körülbelül 300 bejelentést vizsgáltak ki munkatársaink, ennek eredményeképpen mintegy 65 tonnányi hulladékot szállíttattunk el.

Számos, nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás előkészítése és megvalósítása történt meg az elmúlt esztendőben (az M80-as autóút Körmend és Vasszentmihály közötti szakasza, Nestlé beruházás). Ezen munkák előkészítésében több főosztályunk is közreműködött: a Földhivatali Főosztály, az Építésügyi és Örökségvédelmi, illetve a Hatósági, valamint az Agrárügyi és a Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály.

A 2022-es esztendő sem ígérkezik könnyűnek, sem általában véve, sem pedig a Vas Megyei Kormányhivatal feladatvégzése szempontjából. A koronavírus-járvány még itt van, a küzdelem folytatódik. De adott az eszköz a sikeres védekezésre: a védőoltás. Minél többen veszik fel valamelyik vakcinát, annál hamarabb térhetünk vissza a nyugodt, biztonságos élethez, ezért arra biztatok mindenkit, aki még nem tette meg, hogy oltassa be magát.