Az elektronikus ügyintézés teljes körű biztosításához szükséges számlaszámok.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban E-ügyintézési tv.) 108. § (1) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési törvényben meghatározottak szerint biztosítani.

Az elektronikus ügyintézés teljes körű biztosításához elengedhetetlen az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítését is biztosítani. Ez egyaránt kiterjed az ügyintézésért fizetendő adminisztrációs (pl. illeték, igazgatási szolgáltatási díj, jelszó-helyreállítás díja), valamint az ügyintézéshez kapcsolódó materiális fizetési kötelezettségek (pl. koncessziós díj, adó) teljesítésére is.

A fentiekre tekintettel a Vas Megyei Kormányhivatal befizetésre fenntartott számlaszámait és a befizetési jogcímeket a jobb oldalon, a Kapcsolódó anyagok alatt található pdf  formátumú táblázat tartalmazza.