Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 6. § (1)-(4) bekezdései értelmében az integritás tanácsadó:

a.) Gondoskodik a belső kontrollrendszer vonatkozásában a kontrollkörnyezet kialakításának és az integrált kockázatkezelésnek a koordinációjáról, valamint az integrált kockázatkezelési rendszer koordinációjáról.

b.) A kormánymegbízottnak az integritási és korrupciós kockázatok kezelésében való támogatása, az integritásirányítási rendszer és a belső kontrollrendszer egyes elemei működtetésének koordinálása.

c.) Közreműködik a Kormányhivatal működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatok felmérésében, az azok kezelésére szolgáló intézkedési terv, valamint az annak végrehajtásáról szóló integritásjelentés elkészítésében.

d.) Az intézkedési terv alapján javaslatot tesz a Kormányhivatal hivatásetikai és antikorrupciós témájú képzései megtartására, valamint közreműködik ezek végrehajtásában.

e.) Ellátja az integritás tárgyú belső irányítási eszközök előkészítésével összefüggő feladatokat.

f.) A hatályos jogszabályok és hivatásetikai szabályok alapján tájékoztatást és tanácsot ad a Kormányhivatal vezetői és munkatársai részére a felmerült hivatásetikai kérdésekben.