A Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény 2014. november 12-én, a Szociális Munka Napján, elismerése és megbecsülése jeleként ünnepséget szervezett az intézményeiben dolgozó szakemberek számára Szekszárdon, a Vármegyeházán, melyre Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott is meghívást kapott.

„Ott kezdődik a nagyemberség, hogy az ember észreveszi, hogy mások is élnek a földön őkívüle, és amit tesz, úgy teszi, hogy nemcsak magára gondol, hanem másokra is.”

Szabó Magda Kossuth-díjas író szavaival köszöntötte Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott azokat a szakembereket, akik nap, mint nap felelősségteljesen, nagy szakmai alázattal küzdenek az elesettekért, a kirekesztettekért, a támogatásra szoruló emberekért. Őszinte megbecsülését fejezte ki áldozatkész munkájukért, melyet hittel és meggyőződéssel végeznek azért, hogy a társadalom vérkeringéséből átmenetileg, vagy tartósan kiszorult embertársainknak, az emberi méltóságot tiszteletben tartva, a tőlük telhető legszakszerűbb segítséget megadják.

Az emberiség történelmében a különféle politikai, gazdasági és kulturális közösségek mindig is gondoskodtak azokról az emberekről, akik nem tudtak lépést tartani a változásokkal. Egy társadalomról sok mindent elmond, hogy miként él együtt a lemaradókkal és miként segít csökkenteni hátrányukat.
A kormánymegbízott kiemelte, hogy az állam felelőssége és szerepvállalása a nehéz szociális körülmények között élők megsegítésében a legnagyobb. A Jó Állam attól tekinthető jónak, hogy az egyének és közösségek igényeit a közjó érdekében és keretei között, a legmegfelelőbb módon szolgálja: a szociális biztonságot pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások rendszerének működtetésével biztosítja. Hozzátette, hogy sok esetben csupán a pénzbeli ellátásokra helyezzük a hangsúlyt, de pénzzel nem minden esetben érhetjük el a kívánt célt. Átmenetileg gyors segítséget jelenthet, de fontosabb az egyén beilleszkedésének elősegítése, a leszakadók felzárkóztatása, visszavezetése a társadalom vérkeringésébe. A nehéz szociális körülmények között élők megsegítésére a segélyezés önmagában nem lehet megoldás, mert enyhíti ugyan szenvedéseiket, de a fennálló problémát nem minden esetben oldja meg. Napjainkra elmondhatjuk, tette hozzá, hogy felnőtt egy generáció, akik segélyekből élnek, és teljesen kiestek a munka világából, a társadalmi körforgásból.  A Kormány programja egy munkaalapú társadalom megteremtése, ahol úgy kívánja orvosolni a szociális nehézségekkel küszködő, leszakadó rétegek problémáit, hogy lehetővé teszi a munkaképes emberek számára, hogy munkából éljenek meg és ne segélyből
A munkaalapú társadalom megteremtésével Magyarország célja a társadalmi szakadékok felszámolása, a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatása. A magyar kormány vállalja, hogy a következő négy évben az üzleti szférával karöltve újabb munkahelyeket hoz létre, megnöveli a szakképzett munkaerő számát, és egyre több embernek lesz olyan munkája, amiből megélhet, sőt gyarapodhat.  Az értékteremtő munka összefügg a szociális biztonsággal és visszaadja az emberek önbecsülését is.
Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott hangsúlyozta, hogy a mai nap kiváló alkalom arra is, hogy felrázzuk a társadalmat a közönyből, s felhívjuk a figyelmet az egyén felelősségére.  A társadalmi szolidaritás nem csupán az állam és a segítő szakma feladata. Az egyes ember sem mehet el szó nélkül nehézségekkel küzdő embertársai mellett, hiszen bárki kerülhet olyan élethelyzetbe, mikor nem képes saját erejéből, segítség nélkül továbblépni. Ezért vezéreljen minket a keresztényi intelem: „Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük.” (Máté 7.12.)

A közösség és a társadalom elismeréseként ünnepeljük ma, november 12-én a szociális szféra képviselőit, akikre nem kevesebbet bízunk, mint emberek sorsát. Akiknek ez nem csupán egy munka, sokkal inkább hivatás. Akik példát mutatnak nekünk elhivatottságból, emberségből, és bebizonyítják, hogy igenis lehet kiút még a kilátástalannak tűnő helyzetből is.
Végezetül köszönetét fejezte ki a jelenlévő szakembereknek, hogy a nehéz helyzetben ott állnak, segítenek, kitartanak, reményt adnak az elesett embereknek. Szakmai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy az otthonok lakói családias környezetben, teljesebb életet éljenek, fizikai és mentális szükségleteiknek megfelelő segítséget kapjanak, új életcélokat alakítsanak ki. Megnyugtató érzés, tette hozzá a kormánymegbízott, hogy holnap és azt követően is számíthatunk a jelenlévők szakértelmére és áldozatkész munkájára.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ünnepi köszöntőket követően sor került kitüntetések átadására, melyben Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott is részt vett.