Az invazív fajok súlyos és egyre növekvő veszélyt jelentenek a biológiai sokféleségre. Magyarországon 2015. január 2-án Iépett hatályba az az Európai Uniós jogszabály, amely az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szól.

A jogszabály számos előírást tartalmaz, melyeket a 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet még részletesebben határoz meg a kisállattartókra vonatkozóan. Ezen jogszabályok a szigorú természetvédelmi szempontok mellett azt is előírják, hogy az uniós jegyzékben szereplő idegenhonos inváziós fajokhoz tartozó, nem kereskedelmi céllal, hanem kedvtelésből tartott állatokat tartó tulajdonosok számára engedélyezni kell, hogy ezeket az állatokat természetes életük végéig megtarthassák, amennyiben az állatokat már az uniós jegyzékbe való felvételüket, megelőzően is tartották, valamint az állatokat zárt módon tartják, és meghoznak minden megfelelő intézkedést annak érdekében, hogy azok ne szaporodhassanak és ne szabadulhassanak ki.

A tulajdonosok az általuk tartott idegenhonos inváziós fajok jegyzékén szereplő kedvtelésből tartott állatokat kötelesek egy erre rendszeresített nyomtatványon bejelenteni a természetvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatalok felé.

A bejelentett állatokról és a hozzájuk kapcsolódó adatokról a területi természetvédelmi hatósági nyilvántartást vezet.

A bejelentéssel érintett fajok a következők: ázsiai lódarázs, háromszögletű örvényféreg, amúrgéb, csíkos tengeriharcsa, naphal, razbóra, cifrarák, jelzőrák, északi cifrarák, kaliforniai vörösrák, kínai gyapjasollósrák, virginiai márványrák, ékszerteknős, amerikai ökörbéka, halcsontfarkú réce, nílusi lúd, pásztormejnó, szent íbisz, szibériai csíkosmókus (burunduk), pézsmapocok, nutria, nyestkutya, vörösorrú koáti (ormányosmedve), indiai varjú, jávai mongúz, mosómedve, szürke mókus, amerikai rókamókus, csinos tarkamókus, kínai muntyákszarvas.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása inváziós bírságot vonhat maga után, melynek összege 10.000,- Ft és 200.000,- Ft közötti összeg lehet.

A Tolna Megyei Kormányhivatal arra kéri az érintetteket, hogy bejelentési kötelezettségüknek tegyenek eleget!

A bejelentéshez szükséges adatlap online letölthető, vagy személyesen is kérhető a Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Osztályán (7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gy. u. 2.).