Két éve indult útjára a Tolna Megyei Kormányhivatal és a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság „Áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés komplex megközelítésű minta modellje Tolna megyében” elnevezésű TÁMOP közös projektje, melynek záró rendezvényét 2014. november 20-án tartották Szekszárdon.

A programban részt vevő szakembereket, munkatársakat elsőként Amreinné dr. Gál Klaudia, a Tolna Megyei Kormányhivatal igazgatója köszöntötte. Kiemelte, hogy a program számos tekintetben példaértékűnek számít. Példaértékű az összefogás, ami létrejött a Tolna Megyei Kormányhivatal, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság, az önkéntes segítők és civil szervezetek között. Példaértékű az a megelőző és tájékoztató tevékenység, mellyel az áldozatsegítés lehetőségeire hívták fel az emberek figyelmét. Példaértékű, hogy a segítségnyújtás nem merült ki a közvetlen anyagi segítségben, intézményközi együttműködések révén több áldozatsegítő szolgáltatás vált könnyebben elérhetővé és magában foglalta a mentális segítségnyújtást, adott esetben kapcsolatfelvételt más szervezetekkel, a krízishelyzet enyhítése érdekében.
Amreinné dr. Gál Klaudia kiemelte, hogy a büntetőeljárások középpontjában hagyományosan az elkövető állt, az áldozat háttérbe szorult. A megbillent egyensúly helyreállításának egy fontos példája ez a program, amely kifejezetten a bűncselekmények áldozataira fordítja a figyelmét.  Az áldozatsegítés az igazságszolgáltatás egy új, emberi arcát mutatja meg, a jogi igazság mellett fontos szerepet kap a társadalmi igazságosságot és szolidaritást.  A projekt révén megvalósult egyfajta szemléletváltás is. A paragrafusok mellett kiemelkedő szerepet kapott az empátia, az emberség, az együttérzés, a figyelem, ami fontos eszköze a világba vetett bizalom helyreállításának.
Legvégül köszönetét fejezte ki a projekt vezetőinek, koordinátorainak, a programban dolgozó valamennyi munkatársnak, kiemelkedő szakmai munkájukért, az emberségért, az együtt érző figyelemért, amivel a bajba jutott emberekhez fordultak.

Dr. Soczó László rendőr-főkapitány a program legnagyobb sikereként azt az összefogást emelte ki, ami helyi szinten valósult meg az önkormányzatok és a rendőrök között. Hangsúlyozta, hogy az áldozatsegítés leghatékonyabb módja a helyi szintű összefogást, majd köszönetét fejezte ki az önkományzatoknak a segítő együttműködésükért.
Ezt követően Illés László rendőr alezredes, a program szakmai vezetője értékelte az elmúlt két év munkáját. Kiemelte a rendszer hatékonyságát, ahol a sértett nem hagyta úgy el a rendőrség épületét, hogy ne találkozott volna az áldozatsegítővel, aki a problémája kezelésében megértő, a támogatások elérésében hatékony segítője volt. Példaértékű az ügyintézés gyorsasága, ahol a Tolna Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata online kapcsolatban állt a rendőrségen dolgozó áldozatsegítőkkel, így az ügyintézési határidő esetenként 1-2 órára csökkent. Illés László rendőr alezredes szólt az intézmények közötti hatékony együttműködésről, és kiemelte a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesületet, amely különös érzékenységgel, gyorsasággal és rendkívüli hatékonysággal közreműködött az áldozatsegítésben.
A szakmai megvalósulás sikereit felülmúló eredménynek tartja, hogy a projekt lezárását követően lehetőség van az áldozatsegítés új típusú modelljének további működéséhez, az áldozatsegítő munkatársak továbbfoglalkoztatásához. Mindezért köszönetét fejezte ki az érintett polgármestereknek és kormánymegbízott úrnak.

Dr. Biró Gyula a Tolna Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának igazgatója, a program koordinátora a projekt sikereként emelte ki, hogy a korábbi időszakhoz képest sokkal több áldozathoz jutott el a szolgáltatás, sokkal hatékonyabbá vált az érdekérvényesítés, mert kiemelkedő helyett kapott az okmánypótlás mellett a pszichológiai segítség, vagy a kapcsolatfelvétel más szervekkel, hangsúlyozta a komplex áldozatsegítés fontosságát. Előadásában szólt arról is, hogy a projektnek köszönhetően nőtt az áldozatsegítési szolgáltatás és az Igazságügyi Szolgálat ismertsége is a megyében. Példaértékűnek tartotta, hogy az azonnali pénzügyi segély valóban azonnali megoldást ad, hiszen a rendőrkapitányságokon dolgozó áldozatsegítő munkatársakkal kialakított online kapcsolatnak köszönhetően, a járási hivatalok bevonásával a kifizetés 1-2 órán belül megvalósult.
Szancsik Mária és Huffnágel-Csányi Szilvia bűnmegelőzési és áldozatsegítési munkatársak beszámoltak a projekt megvalósulása során szerzett személyes tapasztalataikról. Sárközi János József a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat korábbi elnöke kiemelte a roma áldozatsegítő munkatársak szerepét és jelentőségét a programban. Varga István szociálpolitikus pedig ismertette a projekttel kapcsolatos kutatások eredményeit.