A szekszárdi Vármegyeházán került megrendezésre az ún. S3 workshop, melyen Tolna megye 2020-ig tartó fejlesztési irányvonalait határozták meg a műhelymunkákban résztvevő megyei szereplők.
A szeptember 15-i konzultáción részt vett az üzleti, akadémia, közigazgatási szegmensek valamennyi megyei képviselője, hogy javaslatával hozzájáruljon a megye intelligens szakosodási stratégiájához. A Nemzeti Innovációs Hivatal szakértőinek támogatásával eredményesen zárult a közös munka.

Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott megnyitó beszédében elmondta: Magyarország történelmi jelentőségű lehetőségek kapujában áll. A 2014-2020-as időszakban a Strukturális Alapból 700 milliárd forint juthat az országnak, és ez Tolna megye szempontjából is rendkívül fontos. Dr. Horváth Kálmán szerint a forrásnak köszönhetően Magyarország megkezdheti a felzárkózást a nyugati országokhoz. A kormánymegbízott hangsúlyozta: az S3 workshop alkalmával elsősorban a résztvevők mondanivalója a legértékesebb, hiszen már bizonyították tehetségüket, sikerességüket, amelynek köszönhetően eredményes konzultációra kerülhet sor. Köszönetét fejezte ki Heimann Zoltánnak a facilitátori (moderátori szerepkör) tevékenység elvállalásáért, és felkérte, kellő határozottsággal irányítsa a workshop munkáját.

Dr. Pálos Miklós alelnök szeptember 1-jén, a megye napján tartott beszédére visszautalva elmondta, már több alkalommal hangot adott Tolna megye fejlődési irányaival kapcsolatos aggodalmának. Az alelnök szerint, a magyar megyerendszer a közigazgatás fejlődésének egy csodálatos végeredménye. Eredményes tanácskozást kívánt a résztvevőknek, amelyhez kollektív bölcsességgel, kellő felelősséggel, a magyar érdekeket képviselve szükséges hozzájárulni – tette hozzá.

A 2014-2020-as tervezési időszakban kutatás-fejlesztésre és innovációra (KFI) hazánk várhatóan több mint 700 Mrd Ft támogatást költhet el az Európai Unió társfinanszírozásában. Ezen támogatások folyósítását az EU feltételekhez köti, melyek közül az egyik legfontosabb, hogy az egyes területi egységeknek (nálunk megyéknek) gazdaságilag szakosodniuk, specializálódniuk szükséges. A párhuzamosságok kiküszöbölésével így koncentráltabban és célzottabban juthatnak hozzá a gazdaság hazai szereplői a forrásokhoz. Hazánkban az ilyen specializációs irányok megalapozása a készülő ún. intelligens szakosodási stratégia formájában jelenleg a záró szakaszába jutott.