Három napirendi pontot tárgyalt a Tolna Megyei Államigazgatási Kollégium, ahol a Kollégium megválasztotta a jogszabályban meghatározott feladatai ellátására létrehozott Ellenőrzési és Koordinációs Bizottság új tagját, valamint a Trafik törvény elfogadását követően a dohánytermékek forgalmazásának és ellenőrzésének alakulásáról, majd a gyermekvédelem és a gyámügyi igazgatás új rendszeréről kaptak tájékoztatást a jelenlévő tagok, meghívottak.

A napirendek megtárgyalása előtt Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott, a Kollégium elnöke köszöntötte a Kollégium tagjait és meghívottjait, majd bemutatta Amreinné dr. Gál Klaudiát, aki 2014. november 1. napjától a Tolna Megyei Kormányhivatal Igazgatója. Igazgató Asszony rövid bemutatkozójában köszöntötte a résztvevőket.

Az ülés első napirendi pontja értelmében,  a Kollégium jogszabályban meghatározott feladatai ellátására létrehozott Ellenőrzési és Koordinációs Bizottság új tagjának megválasztására került sor. Az elnök által tett javaslatot, Fausztné Czirják Zsanett, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tolna Megyei Adóigazgatóságának (NAV) igazgatója személyében a Kollégium egyhangúlag elfogadta


 

Dr. Fülöp Ferenc a NAV Tolna Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóságának igazgatója előadását a dohánytermékek Tolna megyei forgalmazásának és ellenőrzésének alakulásáról a jogszabályi háttér ismertetésével kezdte. A dohánytermékek forgalmazásával kapcsolatos jogosítványok kizárólag a vámhatóság által kiállított igazolások alapján gyakorolhatók, szigorú feltételrendszernek kell megfelelni. Dohányterméket kizárólag Nemzeti Dohányboltban lehet végső fogyasztó részére értékesíteni.

Igazgató Úr röviden néhány szabályt ismertetett a dohánytermékek forgalmazásával kapcsolatban, majd a dohánypiac átalakulását okozó fontosabb tényezőkről szólt. A dohánytermék-kiskereskedelem állami monopóliummá vált, az értékesítési feltételeket szigorították, dohányforgalmazók száma jelentősen csökkent. Kiemelte, a nem dohányzók védelméről szóló törvény értelmében, a dohány reklámok megszűnését, egészségkárosodásra figyelmeztető képek alkalmazását a dohánytermékek csomagolásán, a középületekben dohányzóhelyek kijelölését, vendéglátó egységekben a dohányzás tiltását. Dr. Fülöp Ferenc hangsúlyozta, hogy az ellenőrzések célja a feketegazdaság visszaszorítása, a szürkegazdaság megszüntetése. Tolna megye tranzit megye az illegális forgalmazásban, a vámhatóság gyakran foganatosít ellenőrzéseket az utakon és a hidakon. 2014. évben 59 esetben került sor bírság kiszabására, közel 10 millió forint. Igazgató Úr röviden beszélt a GFK Hungária Kft. kutatási módszeréről, mely a magyar társadalom szemétkukákba ürített üres cigarettásdobozok összegyűjtésén alapul, és célja, hogy az ország egyes kiválasztott területein kimutassák az adózott, az adózatlan és a hamisított cigaretták helyzetét Magyarországon.


Jantnerné dr. Oszvald Ágnes a Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának vezetője a gyermekvédelmi rendszer 2014. évi változásairól tartott előadásában beszélt arról, hogy a nevelőszülői jogviszony, foglalkoztatási jogviszonynak minősül, a gyermekek elhelyezésekor elsődleges a nevelőszülőknél történő elhelyezés. A gyermekvédelmi gyámság új jogintézményként jelent meg, mely biztosítja a gyerekek jogainak hatékonyabb képviseletét. Egy gyám 30 gyermek gyámságát láthatja el.
Kiemelte a nevelésbe vétel egységesítését, az adatok zártan történő kezelését, mely változásoktól a látens esetek számának csökkenését várják. Az örökbefogadás rendszere is változott, az örökbefogadónak legalább 25 évesnek kell lennie, nyílt örökbefogadásnál a szülő az örökbeadásról szóló nyilatkozatát a gyermek 6 éves koráig visszavonhatja. Új szabály a közvetítő szervezet megléte az eljárásban, feladata a kapcsolatfelvétel, az örökbefogadó szülők felkészítése. Az utánkövetés során 1 évig, legfeljebb 5 évig figyelemmel kísérik a gyermek fejlődését, beilleszkedését.
A Polgári Törvénykönyv hatályba lépésével változtak a szülői felügyelet, a vagyonkezelés szabályai, „szabadabb” lett a kiskorúak vagyonkezelése. A hivatalvezető szólt arról is, hogy változtak a családi jogállás rendezésére vonatkozó szabályok, valamint a cselekvőképességet érintő gondnokság szabályai. Teljesen új jogintézményként jelent meg a támogatott döntéshozatal. Kérelemre a gyámhivatal támogatót rendel ki, azon esetekben, ahol még nem indokolt a gondnokság alá helyezés, de bizonyos döntéshozatalban szükséges a támogatás.