A 2021/2022. tanév május-júniusi érettségi vizsgáira 2022. február 15. napjáig lehet jelentkezni, közép- és emelt szinten egyaránt.

Azok a jelentkezők, akik nem rendelkeznek érettségi bizonyítvánnyal és középiskolával vagy szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban állnak, kizárólag abban a középiskolában, szakképző intézményben jelentkezhetnek érettségi vizsgára, amellyel a tanulói jogviszonyuk fennáll, vagy, ha az nem szervez érettségi vizsgát, a kijelölt középiskolában, szakképző intézményben az ott kapott jelentkezési lapon adhatják le jelentkezésüket.

Azok számára, akik középiskolai tanulói jogviszonnyal már nem rendelkeznek, a Tolna Megyei Kormányhivatal szervez érettségi vizsgát. Nekik az Oktatási Hivatal honlapján kitöltött jelentkezési lapot kell aláírva, a szükséges mellékletekkel együtt, e-papír szolgáltatással, ajánlott postai küldeményként, vagy személyesen eljuttatni a fent megjelölt határidőre a Tolna Megyei Kormányhivatal (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.) címére.

A vizsgadíj befizetéséhez a jelentkezők kérhetnek csekket, de banki átutalással is befizethetik az összeget az Oktatási Hivatal számlaszámára (Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000). A befizetést igazoló feladóvevényt vagy a bank által igazolt átutalási megbízást a jelentkezési laphoz szintén csatolni kell.

A vizsgázónak - vizsgatárgyanként - a középszintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15 %-ának megfelelő, az emelt szintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára.

A veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, valamint egyes köznevelést érintő eltérő szabályokról szóló 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Átmeneti szabályok) 4/A. § szerint azok a vizsgázók, akik a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakára adott vizsgatárgyból térítésmentesen jelentkeztek érettségi vizsgára, de azon a veszélyhelyzet miatt nem jelentek meg, ugyanabból a vizsgatárgyból az érettségi vizsgát a 2021/2022. tanév október-novemberi vagy május-júniusi vizsgaidőszakában egy alkalommal térítésmentesen tehetik le.

Az Átmeneti szabályok 4/B. § alapján azok a vizsgázók, akik a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában valamely vizsgatárgyból sikeres érettségi vizsgát tettek, az érettségi bizonyítvány kiadása után, legkésőbb a 2021/2022. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában az adott vizsgatárgyból egy alkalommal térítésmentesen tehetnek ismétlő érettségi vizsgát.
Minden más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni.

Fontos, hogy a jelentkező minden esetben tájékozódjon arról, díjköteles-e számára az érettségi vizsga.

Az írásbeli vizsgákra 2022. május 2. és május 23. napjai között kerül sor, vizsgatárgyanként országosan egységes időpontokban. A vizsgarend elérhető az Oktatási Hivatal honlapján. Az emelt szintű szóbeli vizsgák 2022. június 1. és június 9. napjai között, míg a középszintű szóbeli vizsgák 2022. június 13. és június 24. napjai között zajlanak.

Részletes tájékoztató a jelentkezés menetéről, a követelményrendszerről és a vizsgadíjakról itt olvasható.

A koronavírus járványra tekintettel kérjük, hogy az elektronikus, illetve a postai úton történő jelentkezést részesítse előnyben!

Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy nagykorú vizsgázó nevében szülő/hozzátartozó csak meghatalmazással járhat el a jelentkezési eljárásban.

A járványügyi helyzetre figyelemmel kérjük, hogy a kormányhivatal épületébe kizárólag a jelentkezését leadó vizsgázó lépjen be.

Megértésüket köszönjük!

Tájékoztatás a 74/501-203 telefonon, vagy a hivatal@tolna.gov.hu e-mail címen.

Az érettségi vizsgához sikeres felkészülést kívánunk!