Második alkalommal tartottak workshopot a szekszárdi Vármegyeházán a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) kapcsán. Első körben szeptember 15-én került megrendezésre egy workshop a megye fejlesztési prioritásainak meghatározása érdekében. Az október 16-i találkozó célja az elsőkörös workshopokon meghatározott fejlesztési irányok alapján elkészített Nemzeti S3 dokumentum tervezetének véleményezése volt. Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott köszöntötte a rendezvény résztvevőit, akiket arra buzdított, éljenek a javaslattétel lehetőségével és véleményezzék a - Tolna megye fejlesztési célkitűzéseit is magába foglaló stratégiai dokumentumot.

A rendezvényen résztvevő megyei szereplők a Nemzeti Innovációs Hivatal munkatársai által megismerhették a Nemzeti S3 dokumentum első verzióját. Átfogó képet kaptak a dokumentum felépítéséről, illetve az általuk megfogalmazott megyei prioritások és a nemzeti szintű S3 dokumentum kapcsolódási pontjairól. Megtudhatták, hogy az első workshopon megfogalmazott megyei irányvonalak miként járultak hozzá a nemzeti intelligens szakosodási irányok (egészséges társadalom és jólét, fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák, tiszta és megújuló energiák, fenntartható környezet, egészséges helyi élelmiszerek, agrár-innováció) megalkotásához.

A résztvevők számára lehetőség nyílt javaslatokat tenni az általuk szükségesnek ítélt módosításokra, pontosításokra és kiegészítésekre.

A 2014-2020-as Európai Uniós tervezési időszakban kutatás-fejlesztésre és innovációra (KFI) hazánk várhatóan több mint 700 milliárd forint Európai Unió által társfinanszírozott támogatást költhet el. A támogatások folyósításának egyik feltétele, hogy az egyes területi egységek gazdasági és kutatási területeken szakosodjanak, mely irányokat nemzeti intelligens szakosodási stratégiába (röviden: S3) szükséges foglalni. Magyarország S3 tervezési folyamatait a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) koordinálja. A stratégia készítés fontos része, hogy a munkába a helyi gazdaság, társadalom képviselői az S3 tervezet véleményezésével is bekapcsolódjanak.

Az első fordulóban részt vettek javaslatai (országosan 497 megfogalmazott specializációs irány) valamint az online kérdőívek eredményei alapján szakértők összesítették a nemzeti fejlesztési prioritásokat.

A Nemzeti S3 dokumentum tervezetével kapcsolatosan lehetőség nyílik a véleményezésre: nem csak személyesen a megyei workshopokon, hanem a stratégiai egyeztető felületen (www.s3magyarorszag.hu) is, amelyen október 3-tól október 17-ig további, a stratégia tervezet pontosításával kapcsolatos javaslatokat várnak minden érintettől, minél szélesebb körben.

A stratégia és a fejlesztési prioritások meghatározásának célja, hogy a párhuzamosságok kiküszöbölésével koncentráltabban és célzottabban juthassanak hozzá a gazdaság hazai szereplői a támogatásokhoz. Az S3 tervezés Európai Uniós módszer és útmutatás alapján történik. A folyamat egyik kulcseleme, hogy a teljes társadalom részt vegyen a tervezési folyamatban, vagyis az akadémiai (oktatás és kutatás), az üzleti (vállalkozások), a kormányzati szféra szereplői és az innovációt felhasználók (magánszemélyek, érdekképviseleti csoportok).

A fejlesztési irányokat úgy kellett kijelölni, hogy közben a helyi szereplők a térségi gazdaság és társadalom változásainak folyamatos elemzésével, az érintettek széles körének aktív részvételével, vállalkozói szemmel, a kockázatokat vállalva hozzanak meg a térség szempontjából tartós fejlődést eredményező, a jövő innovációival kapcsolatos jelenbeli döntéseket. A kijelölés során törekedni kellett az olyan fejlődési lehetőségek megtalálására, amelyek ágazatok közöttiek, vagy éppen nem is gazdasági ághoz, hanem bizonyos, a gazdasági szereplők által alkalmazott gyártási/szolgáltatási technológiákhoz kapcsolódnak. Fontos szempont volt az is, hogy a kijelölt prioritások próbálják diverzifikálni a lehetséges fejlesztési irányokat.

A stratégia egyeztetésében részt venni a megyei rendezvényeken, illetve online formában október 17-e déli 12:00-ig lehet az s3magyarorszag.hu oldalon. A beérkező adatok alapján véglegesített stratégia várhatóan november közepére készül el.