2022. július 01-től a járóbeteg-szakellátás (kúraszerű ellátás, egynapos sebészet, nappali kórházi ellátás is), a fogászati szakellátás, a fekvőbeteg-gyógyintézet, a gyógyászati ellátás, rehabilitáció igénybevételével, orvosszakértői vizsgálat alkalmával, valamint a gyógyászati segédeszköz próbájával, kiszolgáltatásával kapcsolatban felmerült utazási költségtérítési támogatás igénylésének és megállapításának módja változik.

Az utazási költségtérítési támogatás új rendszere abból indul ki, hogy a biztosítottnak már nem kell előzetesen kérni a háziorvosától, beutaló orvosától utazási utalványt. Helyette a megjelenés szerinti egészségügyi intézmény egészségügyi szakembere a beteg szóbeli jelzése alapján az utazási költségtérítési támogatás iránti igényt egy informatikai rendszerben (ELUKER) rögzíti (időpont, ellátás típusa, tömegközlekedés keretében történő utaztathatóság, kísérő szükségessége, területileg illetékesség megállapítása), melynek ténye megjelenik a vizsgálat alkalmával készült dokumentáció tájékoztató részében is. Az adatok informatikai rendszerben történő rögzítése még nem minősül utazási költségtérítési támogatás iránti kérelemnek.

Az utazási költségtérítési támogatást kérelem formanyomtatványon kérelmezni kell, nem automatikusan jár. Az új informatikai rendszer lehetővé teszi, hogy a kérelmező elektronikus úton is benyújthassa a kérelmét, megteremtve ezzel az automatikus, emberi beavatkozás nélküli döntéshozatal lehetőségét. Az új rendszer további előnye, hogy közforgalmú közlekedési eszköz igénybevétele esetén megszűnik a menetjegy csatolási kötelezettség.

Az igényérvényesítés ideje továbbra is 6 hónap.

Igénylés módja:

A 2022. június 30-ig felmerült utazási költségtérítési támogatás iránti igényt, a régi utalványon (UTK.30) a korábban megszokott módon lehet benyújtani: postán, személyesen, e-papíron, kormányablakban. A fenti időpontig felmerült utazási költségtérítési kérelem, az utolsó megjelenéstől számított 6 hónapon belül (2022. december 31-ig) benyújtott utazási utalvány alapján teljesítésre kerül.

A 2022. július 01. napjától történő megjelenéssel kapcsolatos utazási költségtérítési támogatás csak az új szabályok alapján történhet.

A nyomtatvány papíralapú elérhetősége a MÁK honlapján, az elektronikus űrlap a SZÜF oldalán található „KÉRELEM utazási költségtérítési támogatás iránt” elnevezésen (Pótlappal). Meghatalmazott eljárása esetén a kérelemhez csatolni kell a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű okiratban foglalt, illetve jegyzőkönyvbe mondott meghatalmazást.

A korai fejlesztést és gondozást, illetve a pedagógiai szakszolgálati feladatellátást nyújtó intézmény igénybevételével felmerült utazási költségtérítési támogatás benyújtásának módja akként változik, hogy a kérelem már elektronikusan is benyújtható a „KÉRELEM utazási költségtérítési támogatás iránt (SNI)” nevű nyomtatványon.

A betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló szervezett szűrővizsgálat igénybevételéhez járó támogatás iránti kérelmet az önkormányzatok a „KÉRELEM utazási költségtérítési támogatás iránt helyi önkormányzat részére” nevű űrlapon, kizárólag elektronikusan nyújthatják be hivatali kapun keresztül, mely szintén az ELUKER adatainak lehívásával állapítható meg 2022. július 01-től. A névre szóló értesítőket már nem kell csatolni a beadványhoz.

A támogatás mértéke:

Tömegközlekedés igénybevétele esetén a támogatás megállapítása a lakóhely (tartózkodási hely, szálláshely) és a lakóhely szerinti területi ellátásra kötelezett egészségügyi szolgáltató telephelye közötti közforgalmú személyszállításra megállapított díj táblázat alapján történik, a biztosított és kísérőjét megillető kedvezmények csökkentett összegével.

Annak a beutaltnak, aki nem tud tömegközlekedési eszközön utazni a támogatás megállapítása a lakóhelye (tartózkodási hely, szálláshely) és a lakóhelye szerinti területi ellátásra kötelezett egészségügyi szolgáltató telephelye közötti távolság egy távolsági mátrix alapján történik.

A helyi önkormányzat részére biztosítottanként a közforgalmú személyszállításra megállapított díj táblázat alapján, a helyi önkormányzat székhelye és a szűrővizsgálat helye közötti távolságra megállapított összeg hatvan százaléka állapítható meg utazási költségtérítési támogatásként.

Bővebb információ az alábbi linken található:
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/betegs%C3%A9g-eset%C3%A9n/utazasi-koltsegteritesi-tamogatas.html