A kollégium testületként működik. Az ügyrendet a Kormánymegbízott terjeszti elő, és a kollégium állapítja meg. A kollégium a Kormánymegbízott összehangoló testülete, amely a kormány több ágazatot érintő döntéseinek végrehajtásával, a közigazgatás korszerűsítésére vonatkozó javaslatok kidolgozásával és számos más, a területi államigazgatási szervek működésének összehangolását jelentő feladatot lát el.

5 fő feladata van.

 • elemzi és értékeli a kormányzati feladatok területi megvalósulásának helyzetét
 • egyezteti és értékeli az ellenőrzések tapasztalatait
 • értékeli a képzési, továbbképzési tevékenységet, véleményezi az erre vonatkozó terveket, ajánlásokat dolgoz ki a képzés, továbbképzés tárgyköreire és módszereire vonatkozóan
 • véleményezi a központi államigazgatási szervek területi szervei ügyvitel-, informatika- és szervezetfejlesztési döntéseinek tervezeteit
 • figyelemmel kíséri, értékeli a területi társadalmi-gazdasági reálfolyamatokat

A kollégium elnöke a kormánymegbízott. A területi koordináció célja egyrészt, hogy a megye, illetőleg a megyében illetékességgel rendelkező államigazgatási szervei között rendszeres együttműködés alakuljon ki a közigazgatási munka színvonalának folyamatos javítása, az állampolgárok igényeinek gyorsabb, hatékonyabb intézése, problémáik megoldása érdekében, másrészt a közös fellépést igénylő eseti, illetőleg állandó jellegű feladatok megoldása során az egyes szakterületek egymást kiegészítve gondoskodjanak feladataik megvalósításáról. A Kollégium munkájában tagként az államigazgatási szervek vezetői mellett részt vesznek a megye fegyveres és rendészeti szerveinek vezetői, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Közgyűlés elnöke, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere.

Az alakuló ülésen kiemelték, hogy a rendőrség, a tűzoltóság és a katasztrófavédelem szakemberei megkezdték megyénkben is a szórakozóhelyek ellenőrzését, hogy megelőzzék az olyan tragédiát, mint amilyen a fővárosi West-Balkánban történt. 2011. év első ülésén, január 26-án elfogadták az éves munkaprogramot.
Az ülésen a következő napirendi pontokat vitatták meg:

 1. A területi államigazgatás átalakítása – A jó állam születése.
 2. Előterjesztés az Államigazgatási Kollégium ügyrendjének meghatározása és elfogadása
 3. Az Államigazgatási Kollégium 2011. évi munkaprogramja.
 4. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területi közigazgatási rendszerét érintő aktuális kérdések

Az éves program néhány témája, mely kiemelt fontosságot kap, pl.:

 • a Kormányhivatal ellenőrzési terve,
 • képzések és továbbképzések tárgyköreinek meghatározására
 • a kormányablak eddigi tevékenységének és működési tapasztalatainak összefoglalása
 • a megye ár- és belvízi helyzetének áttekintése
 • a megye foglalkoztatási helyzetének alakulása, és a térségünket érintő közmunkaprogramok szerinti foglalkoztatási lehetőségek
 • a szociális közétkeztetés megyei helyzetének áttekintése
 • a megyei közrend és közbiztonság helyzete

Délután dr. Csonka Ernő helyettes államtitkár és Dr. Vinnai Győző kormánymegbízott sajtótájékoztatót tartottak a Kormányablakban, ahol az államigazgatásban eddig megtett lépéseket, illetve a házigazda intézmény pár hetes munkáját értékelték. A helyettes államtitkár kiemelte, hogy a kormány egyik legfontosabb célja a közigazgatás ügyfélbarát átszervezése, és a „Jó Állam” megteremtése.

A „Jó Állam”:

 • átlátható
 • kiszámítható
 • stabil.

Fontosnak tartja az új kormány a közigazgatás rangjának visszaállítását. Szeretnék a közigazgatási eljárásokat egyszerűbbé tenni, az állampolgárok ügyintézésre eszközölt ráfordítását minimalizálni.

A változás várható eredményei:

 • egyszerű szabályozás
 • átlátható intézményrendszer
 • jól képzett, elhivatott közszolgálat
 • erős kormányzat területi szinten

Dr. Vinnai Győző megyei kormánymegbízott a nyíregyházi Kormányablak eddigi működését összegezte. A működés első három hetében 1250 ügyfelet szolgáltak ki. Az állampolgárok főleg ügyfélkapu-létesítés és családi támogatások céljából keresték fel az ügyfélszolgálatot, de nagyon sokan kértek általános tájékoztatást is. A kormánymegbízott leszögezte: a Kormányablaknak mintául kell szolgálnia más ügyfélszolgálati irodák számára, s ezt emberséges és eredményes munkával érheti el.