A Kormányhivatal építve a megyében működő jegyzői klubokra, 2011. év elején elindított egy szakmai kezdeményezést, melynek keretében négy helyszínen (Mátészalkán, Baktalórántházán, Nyírvasváriban és Kisvárdán) tartott szakmai napot. Ezeken az eseményeken a költségvetési valamint szociális rendeletek előkészítéséhez adtak iránymutató segítséget kormányhivatalunk szakemberei.

A január közepén, Nyíregyházán, tartott „ A helyi önkormányzatok 2011. évi költségvetési rendeletei” című, sikeres rendezvényünkön a résztvevőknek felajánlottuk, hogy szűkebb körben, esetleg kistérségi szinten folytassuk tovább a szakmai tanácskozásokat.

A Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály két referense közel 80 jegyzővel és pénzügyi ügyintézővel osztotta meg szakmai tapasztalatait. A vezérfonalat a törvényességi ellenőrzés során tapasztalt jellemző jogszabálysértések és azok korrigálásának, elkerülésének szemléltetése jelentette.

Meggyőződésünk hogy, a törvényességi ellenőrzés mellett a hivatalnak kiemelt feladata a kellő időben nyújtott szakmai segítség. Ez a fajta együttműködés a jegyzők és a hivatal számára is ugyanazon cél megvalósítását szolgálja, a megyében az önkormányzati döntések törvényesek legyenek.

Az elkövetkezendő időszakban a kormányhivatal többi főosztályának bevonásával folytatni fogjuk e tevékenységünket, és kímélve az önkormányzatok szűkös költségvetését, nemcsak Nyíregyházán, hanem a település vezetőihez közelebbi helyszíneken, a kistérségi központokban is lehetőséget adunk a szakmai konzultációkra.

Vinnai Győző
Kormánymegbízott