A Somogy Megyei Kormányhivatal tájékoztatja a Közigazgatási alapvizsgára jelentkezők munkáltatóit, hogy 2011. szeptember 21-én megtörtént a Közigazgatási Továbbképzési és Vizsgaportál üzembe helyezése.

A közigazgatási alapvizsgára való jelentkezés a közigazgatási alapvizsgáról és ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet.) 15.§-a szerint zajlik.
A fővárosi és megyei kormányhivatalok illetékességi területén található helyi önkormányzatok, illetve területi-, helyi államigazgatási szervek számára is szükséges az intézményi regisztráció, mivel ezt követően nyílik csak mód a Vizsgaportálon történő jelentkezők fogadására.

A vizsgára való jelentkezés első lépéseként kérjük a munkáltatókat, hogy regisztráljanak a Vizsgaportálon. Szükséges kijelölni egy képzési referenst, aki elvégzi a munkáltató regisztrálását. Ennek érdekében kérjük, hogy a jogosultságok kiválasztásával a 2. sz. mellékletben csatolt igazoláson adja meg azon köztisztviselő adatát, aki a Vizsgaportál használata során jognyilatkozatot tehet a munkáltató nevében, tehát aki a képzési referens lesz. A 2. sz. mellékletet szíveskedjen megküldeni elektronikusan a
vizsgaportal@nki.gov.hu e-mail címre, illetve papír alapon az alábbi címre:

Nemzeti Közigazgatási Intézet
Közigazgatási Akadémia
Kiss Bernadett képzés-és vizsgaszervező szakreferens részére
Budapest
Pf.26.
1518

A fenti adatszolgáltatást követően a Vizsgaportálon (
http://tvp.nki.gov.hu) kell regisztrálni és a megadott szerep kiválasztásával (azaz képzési referens) a Nemzeti Közigazgatási Intézet aktiválja felhasználói jogosultságukat a rendszerben.

A Vizsgaportál a
tvp.nki.gov.hu vagy az nki.gov.hu oldalon Képzések,vizsgák/ Alapvizsga/ Elektronikus jelentkezés menüpont alatt érhető el.
Ugyanitt letölthető a regisztrálásra és a vizsgára történő jelentkezés megkönnyítése érdekében a Vizsgaportál felhasználói kézikönyve - mellékletként is megküldünk - mely alapján lefolytatható az intézményi regisztráció.
Felhívjuk figyelmét, hogy a regisztráció során a területileg illetékes vizsgaszervezők közül a Somogy Megyei Kormányhivatalt kell kiválasztani, így a későbbiekben a Somogy Megyei Kormányhivatal által szervezett közigazgatási alapvizsga konzultáció és vizsga időpontjai lesznek láthatók.

Tájékoztatom, hogy papír alapon benyújtott jelentkezési lapok rögzítése a Vizsgaportálon csak a munkáltatók intézményi regisztrációját és az NKI általi jóváhagyást követően történhet meg.

A már papír alapon benyújtott jelentkezési lapokat a Kormányhivatal ezt követően rögzíti az elektronikus rendszerben 2011. december 31.-ig. A Vizsgaportál a munkáltatónak a vizsgázó jelentkezéséről a jelentkezését követően azonnal automatikus értesítést küld. A vizsgára és a konzultációra történő jelentkezés a munkáltató jóváhagyásával válik érvényessé.
2011. december 31-ig a vizsgázó a papír alapú jelentkezési lap kitöltésével postai úton is jelentkezhet közigazgatási alapvizsgára, mely letölthető az NKI honlapjáról, illetve a Rendelet 1. sz. mellékletének 3. sz. függelékeként is megtalálható.
2012. január 1.-től a jelentkezőknek kizárólag elektronikus úton van lehetősége közigazgatási alapvizsgára jelentkezni.

Az első tanfolyam tervezett időpontja 2011. október 25-26-27., az első vizsga tervezett időpontja 2011. november 28.  A második tanfolyam tervezett időpontja 2011. november 21-22-23., a második vizsga tervezett időpontja 2011. december 8. A csoport maximális létszáma 20 fő lehet. Tájékoztatom, hogy vizsgát folyamatosan szervezünk, mindenki a jelentkezési lapján megadott e-mail címére fog elektronikus értesítést kapni a konzultáció és a vizsga időpontjáról.

A munkáltatói regisztrálással és a portál használatával kapcsolatos kérdéseiket a Somogy Megyei Kormányhivatal Koordinációs és Szervezési Főosztály jogi referensei dr. Borsányi Rita és dr. Gartai Gabriella felé a 06-82/502-618 és a 06-82/502-619 telefonszámon, valamint Kovács Krisztián, az NKI szakreferense felé a
vizsgaportal@nki.gov.hu e-mail címen vagy 06-(1)-882-6865 telefonszámon jelezhetik.