„Ezredéves történelmünk bizonyságul szolgál, hogy nem vagyunk gyermek nemzet; 1848-i történelmünk bizonyságul szolgál, hogy nem vagyunk elaggott nemzet.” (Kossuth Lajos)

Március 15-e az az ünnepünk, amely bárhol a világon mindenki számára a magyar szabadságot jelenti.

Március 15-én azokat a hősöket ünnepeljük, akik 1848-ban felismerték, hogy függetlenség és szabadság nélkül nincs Magyarországnak jövője, és elég bátrak is voltak ahhoz is, hogy ezért megküzdjenek.

Az 1848–49-es szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitásunk egyik alapköve.
Petőfi, Jókai, Vasvári, Irinyi, Pilvax kávéház, 12 pont, Landerer nyomda, Nemzeti dal, Táncsics, Nemzeti Múzeum, sajtószabadság, Kossuth, Bécs. Mind megannyi jelzőtábla, amelyeket kiváló emberek tettei, gondolatai fűznek össze történelemmé és válnak meghatározóvá az egyén és a nemzet tudatában.

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc egységbe tömörítette, összekovácsolta a nemzetet, amely megmutatta valódi erejét. Nemzetünk későbbi történelme során többször merített erőt 1848-ból, amely a szabadság és a függetlenség szimbóluma lett.

Március 15. mindig is a bátrakról, a magyarok bátorságáról szólt.
Tisztelet a bátraknak, akik olyan Magyarországról álmodtak, amely nem idegen hatalmaknak alárendelve létezik, hanem független és önálló döntéseket hozhat.

Éljen Magyarország, éljen a haza!

Dr. Neszményi Zsolt főispán