Kormányhivatalunk 2011. október 15-i határidővel felmérte a 2012. évi szakvizsga igényeket.

A beérkezett adatok alapján kialakítottuk az egyes vizsgaidőszakokat, melyekről az alábbi táblázat ad tájékoztatást. Az egyes időszakok mellett feltüntettük azt az időintervallumot, amely jelzi, hogy adott vizsgaidőszakban mely hónapokban zajlik le az 5+1 napos felkészítő tanfolyam, illetve a két vizsga.

2012. évi közigazgatási szakvizsga vizsgaidőszakok:

Vizsgaidőszak Időintervallum Jelentkezési határidő
2012. januári 2012. január-február 2011. november 20.
2012. márciusi 2012. március-április 2012. január 1.
2012. májusi 2012. május-június 2012. február 1.
2012. szeptemberi 2012. szeptember-október 2012. június 30.
2012. novemberi 2012. november-december 2012. július 29.

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a jelentkezési határidőt követően beérkező jelentkezéseket automatikusan már csak a soron következő vizsgaidőszakra soroljuk be. Ezért kérjük a jelentkezési határidő betartását!

A jelentkezési lapokat, kérjük megküldeni telefaxon ((1) 485-6999), esetleg postán (1056 Budapest, Városház u. 7.) vagy elektronikusan Szabadfy Károly oktatásszervező munkatársnak a szabadfy.karoly@pmkh.hu e-mail címre. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy elektronikus jelentkezéseket csak akkor tudunk elfogadni, ha az aláírt (jelentkező és munkáltató által) jelentkezési lapot szkennelve csatolják.