Az ötéves ciklust lezáró konferenciát a Nemzeti Védelmi Szolgálattal közösen szervezték a területi etikai bizottságok részére.

A szakmai értekezlet egyik feladata a Hivatásetikai Kódex megalkotása és a hivatásetikai eljárások lefolytatása.

Tarnai Richárd főispán köszöntőjében hangsúlyozta, a felelős munkavégzés során fontos megtalálni az egyensúlyt a jog és a jóhiszeműen lefolytatott eljárás gyakorlata között. Hozzátette, hivatalvezetőként pozitív irányban elfogult a kollégáival, ugyanakkor nagy jelentősége van a hibák kiküszöbölésének is.

A bizottság tagjainak és az érintett szakembereknek a kapcsolódó jogágakkal összefüggésben naprakész ismeretekkel kell rendelkezniük, valamint kiemelt jelentősége van a korrupció-megelőzés terén elért eredmények és a jövőbeni fejlesztési irányok megismerésnek is. A műhelymunka keretében a tapasztalatok megosztásával a tagok egymás munkáját is segíteni tudták.