Október 15-től Tóth-Fábián Melinda irányítja a Dabasi Járási Hivatalt.

Tarnai Richárd főispán átadta megbízólevelét és gratulált a kinevezett új járási hivatalvezetőnek.