Kormányhivatalunk részéről fontosnak tartjuk a helyi lakosság minél szélesebb körű tájékoztatását a Kormányablakokban intézhető ügyekről.

E célkitűzés jegyében a Ceglédi Kormányablak egyik munkatársa is részt vett a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Jászkarajenői Területi Irodájának novemberi szakmaközi megbeszélésén.

A Ceglédi Kistérséghez tartozó Jászkarajenőn széleskörű összefogás alakult ki a község vezetése és a szociális hálójának feszesen tartásáért szolgáló szervezetek között. A helyi önkormányzat képviseletében polgármester, a jegyző, a szociális és gyámügyi ügyintéző vett részt a megbeszélésen. Az egészségügyi ágazatot a háziorvos és a védőnő, a közoktatási területét pedig az általános iskola igazgatója és ifjúságvédelmi felelőse, valamint az óvoda vezetője képviselte az eseményen. Ezt a szakmaközi értekezletet havi rendszerességgel tartják a Pest Megye déli csücskében található községben. A szakmaközi egyeztetések elsődleges célja az együttgondolkodás, az ügyfelek és az ellátottak érdekében folytatott esetmegbeszélés, valamint a naprakész információk átadása, megbeszélése. Éppen ezért a szervező családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársai fontosnak tartják valamennyi, a község lakosai érdekében tevékenykedő, szervezet jelenlétét. Így a megbeszélésen jelen voltak az egyház képviselői, az idősek nappali ellátásának vezetője, a művelődési ház vezetője, a polgárőrség vezetője is.

A november havi egyeztetésnek kiemelt napirendi pontja volt a Kormányablakok tevékenységi körével kapcsolatos információk átadása, figyelemmel arra, hogy a Kormányablakokban intézhető ügyek (pl. nyugdíjügyek, családtámogatási ellátások, fogyatékossági támogatás, TAJ kártya, utazási költségtérítés és Európai Egészségbiztosítási Kártya igénylése stb.) túlnyomó többsége a szociális és gyermekjóléti gondoskodás állami szereplőinek ellátotti körét érinti.

A település képviselői kiemelték, milyen jónak tartják a Kormány azon célkitűzését, amely lehetőséget biztosít az állampolgároknak a különböző típusú és más-más hatóságokhoz tartozó ügyeik egy helyen történő kulturált elintézésére a megszokott hivatali időn kívül is.

A helyi lakosok ügyeinek  elősegítése érdekében a szakmai fórum a jövőben is számíthat a Pest Megyei Kormányhivatal támogatására.