Sikeresen lezajlottak a Hivatal által szervezett őszi írásbeli érettségi vizsgák a Pest Megyei Kormányhivatalban.

A 2011/2012-es tanév őszi érettségi időszakában a Hivatal nem csak szervezője, hanem egyik vizsgahelyszíne is volt az érettséginek. Közép és emelt szinten egyaránt folytak vizsgák, nagyszámú maturandus részvételével.

Középszinten öt tantárgyból összesen harminc, emelt szinten tizenöt tantárgyból közel százötven diák tett írásbeli vizsgát, amelyekhez a termeket és a felügyeletet is a Hivatal biztosította. Ez utóbbit az Oktatási Főosztály munkatársai végezték. A termek egy részét Pest Megye Önkormányzata bocsátotta a Hivatal rendelkezésére, amit ezúton is köszönünk.

Valamennyi vizsgához sikerült olyan feltételeket teremteni, hogy a jelölteket semmi ne zavarhassa munkájukban. A főosztály vizsgaszervezésben jártas munkatársainak köszönhetően mind a szervezés, mind a lebonyolítás problémamentesen folyt.

A kijavított feladatlapokat a vizsgázók 2011. november 7-én 8-16.30-ig tekinthetik meg azon a vizsgahelyszínen, ahová jelentkezésüket beadták. A Pest Megyei Kormányhivatalban a megtekintés helyszíne a 2. emelet 201. szoba.