Nógrád vármegye 21 középiskolájában összesen 1241 érettségiző vizsgázik 51 különböző tárgyból ezekben a hetekben. Az érettségi előkészítése rendben megtörtént, a Nógrád vármegyei tanulók emelt szinten összesen 573, középszinten pedig 4039 vizsgatárgyi vizsgát tesznek jelen vizsga időszakban.

Hétfőn magyar nyelvből és irodalomból a megyében 33-an emelt szinten, 863-an pedig középszinten adnak számot tudásukról. Míg kedden emelt szinten matematikából 21-en, szerdán pedig történelemből 77-en vizsgáznak, addig középszinten előbbi tantárgyból 892-en, utóbbiból 826-an írásbeliznek. Angol nyelvből 749, német nyelvből 143, francia nyelvből pedig 20 vizsga zajlik majd Nógrád vármegyében.

Történelem, matematika és fizika vizsgatárgyból összesen 132 vizsga esetében a vizsgázók idegen nyelven: angolul, németül, franciául adnak számot tudásukról.

Az emelt-, és középszintű érettségi vizsgák szervezési, irányítási feladatait az Oktatási Hivatal szakmai támogatásával a térségünkben - köznevelési feladatkörében eljárva - a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal látja el. A közismereti vizsgatárgyak körében a kötelező vizsgatárgyakon (matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, élő idegen nyelv) kívül megtalálható például az informatika, honvédelmi alapismeretek, emberismeret és etika, katolikus hittan, mozgóképkultúra és médiaismeret, vagy például a társadalomismeret is.

A szakmai ágazati vizsgatárgyak közül, autó- és repülőgépszerelési, egészségügyi, turisztikai, fodrászati, kozmetikai, rendészeti és közszolgálati, magas- és mélyépítési, vendéglátóipari, pedagógiai vagy sport ismertekből is érettségiznek vármegyénkben a vizsgázók.

(Illusztráció: MTI/Bruzák Noémi)