Felhívjuk minden érdeklődő figyelmét a 2022. évi tavaszi érettségi vizsgák kapcsán a fontosabb tudnivalókra.

Érettségi vizsgára lehet jelentkezni:

  • tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt abban a középiskolában, szakképzési centrumban, amellyel a tanulói jogviszony fennáll,
  • a tanulói jogviszony megszűnését követően bármelyik, az adott vizsgatárgyból vizsgát szervező, vizsgabizottságot működtető intézményben.

A jelentkezési lapot a kormányhivatalhoz

  • személyesen,
  • postai úton tértivevényes küldeményben vagy
  • elektronikusan is be lehet nyújtani.

A kormányhivatalhoz postai úton benyújtott jelentkezésnek magyarországi lakcímet, ennek hiányában magyarországi értesítési címet kell tartalmaznia. A jelentkezési laphoz a mellékleteket - a személyi igazolvány kivételével - másolatban csatolni kell.

Fotó: MTI

Az elektronikus jelentkezés ügyfélkapun keresztül az e-papír szolgáltatás igénybe vételével teljesíthető.

Jelentkezési lap és kitöltési útmutató a kormányhivatalhoz:
http://jelentkezesilap.ketszintu.hu/

Egyéb érettségivel kapcsolatos tájékoztatás a www.oktatas.hu felületen érhető el.

Jelentkezési határidő: 2022. február 15.

További információkkal Komárom-Esztergom megyében a kormányhivatal Hatósági és Oktatási Osztálya tud szolgálni. Elérhetőségük: 06-34/515-196