2012. július 24-én a Komárom- Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjában sajtótájékoztatót tartott Czunyiné Dr. Bertalan Judit kormánymegbízott, Pákozdi Szabolcs, a Munkaügyi Központ igazgatója és Dr. Mózes István szakmai igazgatóhelyettes.

2012. július 24-én a Komárom- Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjában sajtótájékoztatót tartottak a szervezet elmúlt félévi tevékenységéről, tapasztalatairól, valamint a júliustól kínálkozó új pályázati, támogatási lehetőségekről. A fórumon részt vett Czunyiné Dr. Bertalan Judit kormánymegbízott, Pákozdi Szabolcs, a Munkaügyi Központ igazgatója és Dr. Mózes István szakmai igazgatóhelyettes.

Pákozdi Szabolcs beszámolójában kiemelte, hogy az állam, a kormányzat és a munkaügyi központok, kirendeltségek elsődleges célja nem változott: minél előbb viszajuttatni az álláskeresőket a munka világába. Beszédét az alábbi adatokkal támogatta meg:

Az álláskeresők száma folyamatosan csökken. Állásbejelentés: 3.004 db állás. Létszámleépítés: 13 cég, 2.862 fő. Közfoglalkoztatás: 15 önkormányzat, 30 projekt. Munkahelymegőrzés: decFa 50 cég, 342 fő. Bérkompenzáció: megítélt támogatás 164 cég részére 2.972 fő bevonásával.TÁMOP 112: elvárt eredmény a 80%-os sikeres befejezés, 722 fő tartós foglalkoztatott, 1.352 fő képzési támogatás.

Képzési támogatás: a tanfolyami díj 100 %-a, ak épzés időtartama alatt ún. keresetpótló juttatás folyósítása,a képzés időtartama alatt lakóhely (tartózkodási hely) és a képzés helyszíne között 90%-os utazási kedvezmény biztosítása, képzések csak foglalkoztatói szándéknyilatkozatra indulnak.

Foglalkoztatási támogatások: az 50 év feletti álláskeresők foglalkoztatásához biztosított szakaszos (3×3 hó) támogatás

 • 1. szakasz: a munkabér és szociális hozzájárulási adó 100%-os  megtérítése, maximum a minimálbér kétszerese és annak járulékai erejéig,
 • 2. szakasz: a munkabér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 50%-os mértékű támogatása, maximum a minimálbér kétszerese és annak járulékai erejéig,
 • 3. szakasz: szociális hozzájárulási adó támogatás, maximum a minimálbér kétszeresére számolt járulék erejéig.

Bértámogatás: a program célcsoportjaiba tartozó - kivéve az 50 év felettiek - álláskereső foglalkoztatása esetén a bér- és a szociális hozzájárulási adó 70%-a. Időtartama 6 hónap (továbbfoglalkoztatási kötelezettség a támogatási idő fele). Foglalkoztatási támogatásokhoz kapcsolódóan a munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségek, illetve csoportos személyszállítás támogatása 100%-ban.

Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás: legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér öszegéig terjedő támogatás amennyiben az álláskereső önálló vállakozást indít vagy már működő vállakozáshoz csatlakozik.

"Egyenlő esélyt program": 50 fő szakképzettséggel nem rendelkező, 60 fő szakképzett pályakezdő.

 • munkaerőpiaci szolgáltatás
 • képzés
 • bérköltség támogatás
 • eredmény: képzés 50 fővel elindult, a támogatás 62%-os teljesítéssel

"Első munkahely garancia" országos program a támogatási konstrukció főbb feltételei várhatóan az alábbiak lesznek:

 • A program célcsoportja a fiatal álláskeresők közül a pályakezdőket kiemelten a szekképzetleneket és a tartósan munkanélkülieket kell a támogatás középpontjába helyezni.
 • A támogatás azon munkaadó részére nyújtható, aki 2012. szeptember 1-től 2012. december 31-ig tartó maximum 4 hónapos időszakban foglalkoztat regisztrált  pályakezdő álláskeresőt teljes vagy részmunkaidőben.
 • A munkaadó részére a 2012. évi bér és szociális hozzájárulási adó költségeit biztosítjuk maximum a minimálbér 200%-ig.
 • A támogatáshoz 1 havi előleg nyújtható.
 • Utazási költség támogatása.
 • A munkáltatónak bővítenie kell az előző évi átlagos statisztikai létszámát az újonnan felvett pályakezdővel.
 • A támogatás működtetésére a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból 3 milliárd Ft áll rendelkezésre.
 • A program esetében elsődlegesen, de nem kizárólag a hazai KKV szektor a potenciális foglalkoztatói kör.
 • A támogatást csekély összegű (de minimis) támogatásként nyújtjuk, de azokat a cégeket sem akarják a támogatásból kizárni, akiket a de minimis szabály korlátozna. Az ő esetükben a támogatási idővel megegyező továbbfoglalkoztatási kötelezettséget írnak elő.

Komárom- Esztergom megyében minimum 125 pályakezdő bevonását és elhelyezését tartják reálisnak a programban.

A Munkaügyi Központ szakmai igazgatóhelyettese, Dr. Mózes István a közérdekű munkáról beszélt.

2012. április 15. nappal hatályba lépett a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartásról szóló 2012. évi II. törvény.Ez a törvény a Munkaügyi Központ és a munkaügyi kirendeltségek számára egy új feladatot határozott meg azzal, hogy ezentúl  munkaügyi központ kirendeltségeinek a hatáskörébe tartozik a szabálysértést elkövető személyek esetében a közérdekű munkával összefüggő feladatok ellátása, annak végrehajtása.

A 2012. április 15. után elkövetett szabálysértések esetén:

 • a szabálysértési hatóság vagy bíróság közérdekű munka büntetést szabhat ki,
 • a szabálysértés elkövetése miatt kiszabott, de meg nem fizetett pénzbírság, illetve helyszíni bírság közérdekű munka teljesítésével megváltható,
 • a települési önkormányzat rendeletében szabályozott esetben kiszabott közigazgatási bírságot a hatóság határozatában közérdekű munkára változtathatja át.

Jelentkezési határidők:

 • közérdekű munka büntetés esetén a határozat jogerőre emelkedésétől számított 3 munkanapon belül,
 • meg nem fizetett pénzbírság, helyszíni bírság esetén legkésőbb a befizetésre rendelkezésre álló határidőt követő 3 munkanapon belül kell jelentkezni az elkövető lakóhelye szerint illetékes munkaügyi kirendeltségen.

A közérdekű munka teljesítésének feltételei:

 • a munkaügyi kirendeltség a foglalkoztatói nyilvántartásból gondoskodik a megfelelő foglalkoztató kijelöléséről lehetőség szerint akkor, amikor az elkövető a kirendeltségen megjelenik (megfelelőség: lehetőleg az elkövető lakóhelyétől egy órán belül megközelíthető, valamint az egészségi állapota alapján várhatóan képes elvégezni)
 • a munkáltató előzetes beleegyezése szükséges
 • az elkövető köteles legalább heti 1 napon, havonta legalább 24 órában munkát végezni (az elkövető pihenőnapjátn, szabadidejében)
 • a közérdekű munka munkaideje legalább napi 4, legfeljebb napi 8 óra, mellyel biztosítási jogviszony nem keletkezik és amelyért díjazás nem jár
 • a foglalkozás- egészségügyi vizsgálat díja, és az esetleges utazási költség az elkövetőt terheli
 • 6 órányi közérdekű munka ötezer forint pénzbírságnak felel meg.

Ki lehet foglalkoztató?

 • helyi önkormányzat, valamint önkormányzati társulát
 • költségvetési szerv
 • állami, önkormányzati, egyházi fenntartású oktatási, szociális, egészségügyi intézmény
 • egyes közfoglalkoztatók a reá irányadó törvény szerint(pl. erdőgazdálkodók, vízitársulatok, szociális szövetkezetek)

Megyei adatok:

Az eddig eltelt időszakban 135 esetben kérték a szabálysértést elkövetők a pénzbírság, illetve helyszíni bírság közérdekű munkával történő megváltását, 46 esetben már le is töltötték.

Czunyiné Dr. Bertalan Judit azt hangsúlyozta, hogy a start- és közfoglalkoztatási munkaprogramoknak köszönhetően esély teremtődött arra, hogy az álláskeresők visszajussanak a munka világába. Kiemelte, hogy a munkaügyi központ növekvő feladatai dacára megoldotta a közérdekű munka kiközvetítését is.  A szervezet tevékenysége jól tervezett, stratégiailag felépített, jól kezeli az azonnal iintézkedéseket igénylő helyzeteket is.