2012. július 1-vel, a 95/2012. (V.15.) Kormányrendelet alapján megalakult a kormányhivatal irányítása alatt álló rehabilitációs szakigazgatási szerv. Az új szerv irányítását a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal látja el.

2012. július 1-vel, a 95/2012. (V.15.) Kormányrendelet alapján megalakult a kormányhivatal irányítása alatt álló rehabilitációs szakigazgatási szerv. Az új szerv irányítását a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal látja el.

Az új hivatal elsősorban a megváltozott munkaképességűek ellátásaihoz kapcsolódó tevékenységet végez az igénybejelentéstől, a komplex minősítésen és az ellátás megállapításán keresztül, a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási és egyéb irányú rehabilitációjának elősegítéséig.

A rehabilitációs szakigazgatási szerv három szervezet munkatársaiból jött létre, a nyugdíjbiztosítási igazgatóságtól nyolc fő, a munkaügyi kirendeltségekről öt fő, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális hivatal első fokú bizottságaitól tíz fő került az új intézményhez, mely két helyszínen, Tatabányán és Esztergomban várja a hozzá forduló ügyfeleket.

Az új szervezet Elbíráló csoportja  kezeli a megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelmeket, rendeli el a döntéshez szükséges komplex minősítés elvégzését, hozza meg a határozatot az ellátás  megállapításáról, illetve a kérelem elutasításáról is. Ez a csoport hoz döntést az ellátás megszüntetéséről, a jogalap nélkül felvett ellátások megtérítéséről, és a visszafizetésről is. Az elbíráló csoport feladata továbbá a Rehabilitációs kártyához kapcsolódó kérelmek kezelése, a jogosultság megállapítása, az igénylésre és a visszavonásra irányuló eljárás megindítása.

A Bizottsági csoport végzi a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapításához szükséges komplex minősítést, mindemellett egyéb ügytípusokban szakhatóságként vesz részt közigazgatási hatósági eljárásban, illetve bizonyos esetekben szakvéleményt készít, vagy hatósági bizonyítványt állít ki.

A Munkaügyi csoport elsősorban a rehabilitációs járadékban, illetve rehabilitációs ellátásban részesülő személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítésében működik közre. A jogszabályok által előírt együttműködési kötelezettséget a foglalkozási rehabilitációs ügyintézőknél lehet teljesíteni. Mindemellett az ellátásban nem részesülő, vagy rokkantsági ellátásban részesülő megváltozott munkaképességű személyek számára igyekszik a szervezet segítséget nyújtani a sikeres munkaerő- piaci integráció érdekében.

A rehabilitációs ellátásban részesülő személyek, az ellátás folyósítását érintő nyilatkozataikat a Kormányablakban is megtehetik.