Megjelent a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hírlevél 2022. évi 1. száma.

Megjelent a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hírlevél 2022. évi 1. száma

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal a negyedévente megjelenő elektronikus kiadványában szakmai tájékoztatókkal és közleményekkel igyekszik segíteni az önkormányzati feladatellátást.

Az aktuális szám tartalmából:

- - Tájékoztatás hivatali kapus elérhetőségekről

- - Rendkívüli, nyílt és zárt testületi ülés összehívásának szabályairól

- - Tájékoztatás a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény módosításáról

- - Kérdések és válaszok az OKNYIR és KSZNY rendszerek használatával kapcsolatban

- - Tájékoztató a közérdekű munka büntetés végrehajtásában együttműködő önkormányzatoknak

- - Jogi Segítségnyújtó Szolgálat működése Esztergomban

- - 2022. január 1-től hatályos főbb jogszabályváltozások a szociális és gyermekjóléti intézmények működésében

- - Tájékoztatás az építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi területet érintő jogszabályváltozásokról

- - Információk a csoportos létszámcsökkentésről

- - Agrártámogatások és pályázatok, felhívások

- - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály felhívása

- - Kóbor állatok befogásával kapcsolatos rendeletről

- - Tájékoztatás a Földforgalmi törvény jegyzői hirdetményezéssel összefüggő és a telekalakítási eljárások jegyzői feladatainak változása kapcsán

- - Járműfenntartó tevékenység végzésére irányuló bejelentési kötelezettségről

- - Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása az Integrált Hatósági Ügyviteli Rendszerről

A hírlevél letölthető innen.