A Komárom- Esztergom Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának szervezésében 2012. június 26-án megrendezésre kerülő konferenciát Dr. Vida Dóra, a Komárom- Esztergom Megyei Kormányhivatal igazgatója nyitotta meg. Megnyitójában a Parlament által elfogadott új büntetőtörvénykönyvről, alapelveiről, változásairól beszélt.

A Komárom- Esztergom Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának szervezésében 2012. június 26-án megrendezésre kerülő konferenciát Dr. Vida Dóra, a Komárom- Esztergom Megyei Kormányhivatal igazgatója nyitotta meg.  Megnyitójában a Parlament által elfogadott új büntetőtörvénykönyvről, alapelveiről, változásairól beszélt.

 

„ Az új jogszabályok 3 fő jellemzője a szigorúság, a hatékonyság és az egyszerűség. Az idejétmúlt szabályozások kikerültek a szabályozásból.” - hangzott el bevezetőjében. Ezt követő összegzésében kitért arra, hogy a fiatalkorúakat érintő szabályozás új eleme a korhatár leszállítása, melynek értelmében súlyos bűncselekmények – emberölés, életveszélyt okozó testi sértés – esetén 12 éves kort betöltött fiatalkorú büntethető, amennyiben a bűncselekmény felismerésére képes. Emellett említésre került a kábítószerrel való visszaélésre vonatkozó jogszabályváltozás is, melyet követően átadta a szót Vidáné Vági Juditnak, a Komárom- Esztergom Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal vezetőjének, aki a  Komárom-Esztergom megye 2011. évi gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetőiről és bűnmegelőzési tevékenységéről szóló jelentést  ismertette az egybegyűltekkel.

 

„A Gyermekvédelmi Törvény nem változott, Magyarország Alaptörvénye szabályozza a családok védelmét.”- kezdte beszédét, majd kitért a gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgálatok tevékenységére. Adatokkal alátámasztott előadásában elmondta, hogy a gondozottak száma nagy, a családból kiemelt, valamint átmeneti nevelésbe vett gyermekek száma nőtt.  Gyakori jelenség, hogy 16 éves korban kerülnek állami gondozásba a fiatalok, jelentős alulszocializált állapotban. A nevelőszülői elhelyezés, mint megoldás elsődleges. A hivatalvezető hangsúlyozta, hogy a veszélyeztetett fiatalok száma évről évre emelkedik, így a jelzőrendszer hatékony működése kiemelt szerepet játszik. Bűncselekmény elkövetésekor a családi háttér nagymértékben befolyásoló tényező, ezért a védelembe vételi eljárás, valamint pszichiáter, pszichológus bevonása a folyamatba, esetenként komplex családterápia lefolytatása nagyon fontos. Mindezen feladatok mellett a vezetőnő beszélt még a prevenciós célú programokról, valamint az ebben együttműködő szervezetekről is.

 

A program során előadást tartott még Pretsner Ramóna rendőr alezredes a Komárom-Esztergom Megyei Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési Osztályáról. Témája a Komárom-Esztergom megye kábítószer helyzetének jellemzői rendőri szemmel, és a bűnmegelőzési tapasztalatok voltak. Dr. Vajda Hilda gyermek- pszichiáter a családon belüli erőszakról, a gyermekbántalmazás hatásáról a személyiségfejlődésre témakörben tartotta meg előadását. Témájában szorosan kapcsolódott hozzá Nagyné Zombai Zsuzsanna módszertani tanácsadó előadása, aki szintén a bűnmegelőzésről és a családon belüli erőszakról beszélt, de a gyermekjóléti szolgálat szemszögéből.

 

A rendezvény az előadásokhoz kapcsolódó észrevételekkel, beszélgetéssel zárult.