A Kormány elfogadta a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) kormányrendeletet, mely 2011. június 29. napján kihirdetésre került. A kormányrendelet 2011. július 02. napján lépett hatályba, és jelentősen megváltoztatta, szigorította a személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatások (együttesen: közlekedési kedvezmények) jogosultsági feltételeit.

Alapvető változás, hogy a súlyos mozgáskorlátozottság tényét a továbbiakban már nem a szakorvos vagy háziorvos által kiállított I. fokú orvosi (a köznyelvben „7 pontos papírként” ismert) szakvéleménnyel kell igazolni, mivel az új kormányrendelet alapján csak a mozgásszervi fogyatékosságára tekintettel fogyatékossági támogatásban részesülő, a mozgásszervi fogyatékosságára tekintettel magasabb összegű családi pótlékban részesülő, valamint a BNO kód XIII. főcsoportjába (csont-izomrendszer és kötőszövet betegségei) tartozó vezető diagnózisra tekintettel megállapított, legalább 40 %-os egészségkárosodással rendelkező személyek minősülnek súlyos mozgáskorlátozottnak.

A közlekedési kedvezményekre való jogosultság ugyanakkor már nincs jövedelmi feltételhez kötve. A szerzési támogatás új személygépkocsira, a súlyos mozgáskorlátozott személy speciális igényeinek megfelelő műszaki feltételekkel rendelkező, újnak nem minősülő, legfeljebb négy éve forgalomba helyezett személygépkocsira, segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű járműre, vagy járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszékre használható fel. A személygépkocsi átalakítási támogatás a személygépkocsinak automata sebességváltóval, vagy más segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához, vagy a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához vehető igénybe. A közlekedési kedvezmények rendszerének átalakításával jelentősen emelkedett a támogatások mértéke is: a szerzési támogatás új személygépkocsi vásárlása esetén a támogatás korábbi összegének háromszorosa, azaz 900 000 Ft, egyéb esetben a vételár 60 %-a, de legfeljebb 600 000 Ft, az átalakítás támogatás mértéke pedig az átalakítás költsége, de legfeljebb 90 000 Ft.

Új és használt személygépkocsi vásárlása esetén a támogatás felhasználása közbeszerzés útján kiválasztott, lízing-tevékenységgel foglalkozó finanszírozó szervezettel kötött lízingszerződés keretében történik. Az új kormányrendelet értelmében a települési önkormányzatok jegyzőinek vissza kell vonni a 2011. év folyamán eddig meghozott, személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatásra való jogosultságot megállapító/meghosszabbító határozataikat – melyeket még a korábbi rendelet alapján terjesztettek fel az illetékes szociális és gyámhivatalokhoz –, illetve az előttük folyamatban lévő eljárásokat meg kell szüntetni. Az idei évben tehát szerzési és átalakítási támogatás már csak az új kormányrendelet szerinti jogosultsági feltételekkel rendelkező személyeknek adható, az azt megelőzően hozott, jogosultsági feltételek fennállást megállapító határozatokra tekintettel közlekedési kedvezmények már nem nyújthatók. Változott a támogatások igénylésének módja is: ezentúl nem a települési önkormányzatok jegyzőinél kell kérni a szerzési és átalakítási támogatásra való jogosultság megállapítását, hanem a területileg illetékes szociális és gyámhivataloknál, azaz megyénkben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalnál /5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37./.

A Szociális és Gyámhivatalnál az ügyfélfogadás hétfőn 8.00 órától 18.00 óráig, szerdán 8.00 órától 16.30-ig, csütörtökön 13.00 órától 16.30-ig és pénteken 8.00 órától 14.00 óráig tart. Az idei évben 2011. szeptember 15-ig nyújthatóak be az e támogatások iránti ügyféli kérelmek, a Szociális és Gyámhivatalhoz, mely – az általa létrehozott bizottság véleményének kikérésével és a rendelkezésére álló keretszámok figyelembe vételével - 2011. október 15-éig dönt a jogosultságokról. 2011. évet követően pedig minden év március 31-éig kell előterjeszteni a közlekedési kedvezmények iránti ügyféli igényeket. Amennyiben a fentiekben közölt jogszabály módosítással kapcsolatos tájékoztatónkkal összefüggésben ügyfeleinknek további kérdéseik lennének, a Szociális és Gyámhivatal munkatársai az 56/510-203 telefonszámon bővebb felvilágosítással, illetve információkkal tudnak szolgálni.