A gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztásának támogatását kiterjesztették az otthoni, tartós gépi lélegeztetést biztosító lélegeztetőgépekre. A január 31-ig benyújtott kérelemmel visszamenőlegesen is igényelhető a kedvezmény.

2022. december 29-én módosult az egyes fogyasztók által használt gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztásának támogatásáról szóló 295/2022. (VIII. 9.) Kormányrendelet. A támogatással érintett gyógyászati segédeszközök körét kiterjesztették az egészségügyi szolgáltató által kihelyezett, otthoni tartós gépi lélegeztetést biztosító lélegeztetőgépekre.


A gyógyászati segédeszközt (lélegeztetőgépet) használó, vagy a vele egy háztartásban élő személy a kedvezményre a kérelem benyújtásától visszamenőleg, 2022. augusztus 24-től jogosult, amennyiben a kérelmét 2023. január 31-ig beadja.


A kérelmet a Kormányrendelet 1. számú mellékletében foglalt adatok kitöltésével lehet igényelni. Az igénylőlaphoz csatolni kell a villamosenergia-szolgáltató által kiállított utolsó számlát, számlarészletezőt, a befizetést igazoló bizonylat másolatát, illetve egy olyan nyilatkozatot, amelyben a támogatásra jogosult feltünteti annak az egészségügyi szolgáltatónak az adatait (megnevezés, cím), amely kihelyezte az otthoni tartós gépi lélegeztetést biztosító eszközt.


A kérelmet és a nyilatkozatot a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási és Egészségbiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztályára kell benyújtani. Az osztály postai címe: 5000 Szolnok, Ady Endre út 9.