Az elmúlt év végén hivatásos gondnokoknak tartott képzést a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal. Ezúttal 9 fő vett rész a tanfolyamon, majd tett sikeres vizsgát.

 

Jász-Nagykun-Szolnok megyében jelenleg 34 fő hivatásos gondnok dolgozik. Munkájukra igen nagy szükség van, hiszen az ő feladatuk a cselekvőképességükben részlegesen vagy teljesen korlátozott, gondnokság alá helyezettek érdekvédelmének ellátása. A hivatásos gondnokot a területileg illetékes gyámhivatal rendelheti ki a bíróság által gondnokság alá helyezett személyeknek.

A gondnokok rendszeres kapcsolatot tartanak a gondnokoltakkal, ezért nem szerencsés, ha gyakran változik a segítő személye. Sajnos azonban itt is jellemző a fluktuáció, ezért fontos feladat az új gondnokok képzése, felkészítése. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal - elsősorban a saját tartalék állományuk biztosítására - minden évben egy alkalommal hivatásos gondnok képzést tart. A meghívott előadók az egyes témakörökben jártas szakemberek: bírók, pszichológusok, ellátott jogi képviselők, pénzügyi szakemberek és a kormányhivatal dolgozói.

A tanfolyam sikeres elvégzéséről a megyei gyámhivatal állít ki tanúsítványt. A nyilvántartásba vett hivatásos gondnokok évente egy alkalommal továbbképzésen vesznek részt, így folyamatosan tájékozódnak az esetleges jogszabályi változásokról, és választ kapnak a gyakorlat során felmerült kérdésekre is.