A 2022/2023. tanév május-júniusi érettségi vizsgáira az iskolákban, illetve a kormányhivatalban adhatják be jelentkezési lapjaikat az érettségire készülők.

Akik rendelkeznek középiskolai tanulói jogviszonnyal, de érettségi bizonyítványt még nem szereztek, valamint azok, akik középiskolai tanulói jogviszonnyal és érettségi bizonyítvánnyal is rendelkeznek, de újra vizsgáznának, a saját iskolájukban, az ott kapott jelentkezési lapon nyújthatják be jelentkezésüket.


Azok, akik nem rendelkeznek középiskolai tanulói jogviszonnyal, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatalnál jelentkezhetnek vizsgára. Ebben az esetben először az Oktatási Hivatal honlapján lévő jelentkezési lapot kell letölteni. Ezt követően a nyomtatványt kitöltve, aláírva, a szükséges mellékletekkel együtt személyesen vagy tértivevényes postai küldeményben, illetve e-Papír szolgáltatással vagy E-jel programon keresztül 2023. február 15-ig kell eljuttatni a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztályára (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. hivatali kapu: JNSZMKHHO).


A vizsgadíj megfizetésére kötelezett jelentkezők ugyanitt kérhetnek csekket, de banki átutalással is befizethetik az összeget az Oktatási Hivatal számlaszámára (Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000). A befizetést igazoló feladóvevényt vagy a bank által igazolt átutalási megbízást a jelentkezési laphoz kell csatolni.


A vizsgadíj mértéke:

- középszintű vizsga esetén: 35 000 Ft/vizsgatárgy

- emelt szintű vizsga esetén: 58 000 Ft/vizsgatárgy


Fontos, hogy a jelentkező minden esetben tájékozódjon arról, díjköteles-e számára az érettségi vizsga, és milyen mellékleteket kell a jelentkezéséhez csatolnia.


Az írásbeli vizsgákra 2023. május 5-26. között kerül sor, vizsgatárgyanként országosan egységes időpontokban. Az emelt szintű szóbeli vizsgák 2023. június 7-14. között, a középszintű szóbeli vizsgák 2023. június 19-30. között zajlanak.


További tájékoztatás az alábbi elérhetőségeken kérhető:

- Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztály

telefonszám: 56/795-734, 56/795-733

e-mail cím: hollo.katalin@jasz.gov.hu és varga-czako.adrienn.eva@jasz.gov.hu


- Oktatási Hivatal honlapja: www.oktatas.hu