A közelmúltban több olyan jogszabály-módosítás történt, amely a fogyasztóvédelem területén támogatja a fogyasztói jogok érvényesülését és érvényesíthetőségét.

Pontosították a vállalkozások panaszfeldolgozási ügymenetét

2022. december 27-től a vállalkozásoknak az írásbeli panaszokat igazolható módon szükséges megválaszolniuk, ugyanakkor a korábban már érdemben megválaszolt, de tartalmában azonos ismételt panasz kivizsgálását mellőzhetik. Az elutasító levelekben ki kell térniük arra is, hogy a vállalkozás tett-e a békéltető testület előtt általános alávetési nyilatkozatot. Pontosították azt az előírást is, amely szerint az üzletekben nem csak az üzlet fekvése szerint illetékes békéltető testület, például fővárosban lévő üzlet esetében a Budapesti Békéltető Testület, hanem az összes békéltető testület nevét és elérhetőségét ki kell helyezni.

A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozásoknak az üzletszabályzatról, az általános szerződési feltételekről és azok módosításáról a honlapokon, az ügyfélszolgálatokon, illetve elektronikus úton is közérthető tájékoztatást kell adniuk a fogyasztók részére.

Új rendelkezés, hogy a fogyasztók csak abban az esetben fordulhatnak kérelemmel a fogyasztóvédelmi hatóságokhoz, amennyiben a vitájukat előzetesen megkísérelték rendezni a vállalkozással. Ennek igazolása a fogyasztókat terheli és a kérelemhez csatolni szükséges az erre vonatkozó dokumentumokat is.

A hírközlési panaszokkal az NMHH-hoz lehet fordulni

A hírközlési szolgáltatók által működtetett ügyfélszolgálatokkal és az előfizetői panaszok intézésével kapcsolatos ügyekben a fogyasztóvédelmi hatóság, azaz a fogyasztóvédelmi feladatkörben eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalok helyett már a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz fordulhatnak a fogyasztók.

Ugyanakkor a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a kereskedelmi egységekben, üzletekben az elektronikus fizetési lehetőség, például a bankkártyás fizetés biztosítását és annak folyamatos rendelkezésre állását.

Suliban ne legyen reklám!

A gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményeken, az óvodákon, valamint az általános iskolákon túl már a hat vagy nyolc évfolyammal működő gimnáziumokban és az ilyen tanulókat fogadó kollégiumokban is tilos a reklámtevékenység a Reklámtörvényben megjelölt kivételeken túl.

A piacfelügyelet a külföldi székhelyű cégekre is kiterjedhet

A jogszabály-módosítások következtében a fogyasztóvédelmi hatóság, azaz a kormányhivatalok a piacfelügyeleti tevékenységük keretében már külföldi székhelyű, de magyar fogyasztók részére irányuló értékesítést folytató vállalkozásokkal szemben is el tudnak járni.

A jótállási jegyeken rajta lesz a vételár

2023. június 25-től a jótállási jegyeken már a fogyasztási cikk vételárának is szerepelnie kell, valamint a fogyasztó a jótállás iránti igényét – tehát már nem csak a kijavításra vonatkozó igényét – választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

Bevezetik a képviseleti keresetek intézményét

Szintén 2023. június 25-én vezetik be a képviseleti keresetek intézményét. A módosítás lehetővé teszi a fogyasztók kollektív érdekeit képviselő feljogosított szervezetek számára, hogy képviseleti kereseteket indítsanak mind jogsértés megszüntetésére irányuló intézkedések, mind pedig jogorvoslati intézkedések iránt azokkal a vállalkozásokkal szemben, akik megsértik az uniós és a hazai jog rendelkezéseit.