A határidő érvényes a 2022/2023. tanév összes május-júniusi érettségi vizsgájára, közép- és emelt szinten egyaránt.

A tanulói jogviszonnyal rendelkező diákok csak a saját iskolájukban jelentkezhetnek közép- és emelt szintű érettségi vizsgára, erről tájékoztatást az intézmény ad. Azokra a vizsgákra, amelyekre a Heves Vármegyei Kormányhivatalnál is lehet jelentkezni, a szükséges jelentkezési lap itt érhető el.

A jelentkezési lap és a hozzá tartozó mellékletek benyújtására számos módon van lehetőség:
-    személyesen (akár meghatalmazott útján is)
-    postai úton tértivevényes küldeményben,
-    e-papír szolgáltatás igénybevételével,
-    vagy az itt elérhető Érettségi Elektronikus Jelentkezési Lap (E-JEL) programon keresztül.

A kormányhivatal azon vizsgázók jelentkezését fogadja,
-    akik tanulói jogviszonnyal nem rendelkeznek, és középiskolai tanulmányaikat igazoltan befejezték;
-    akiknek már van érettségi bizonyítványa, és olyan középiskolával állnak szakképző évfolyamon tanulói jogviszonyban, mely nem szervez érettségi vizsgát;
-    akik külföldi, vagy külföldi rendszerű középiskola utolsó évfolyamának tanulói és Magyarországon nem állnak középiskolával tanulói jogviszonyban.

Azon tanulók, akik érettségit szervező középiskolával bármely évfolyamon tanulói jogviszonyban állnak, saját középiskolájukban jelentkezhetnek érettségi vizsgára. Ebben az esetben ehhez szükséges jelentkezési lapot a középiskola biztosítja.

A vizsgadíj középszintű érettségi vizsga esetében 35.000 Ft, emelt szintű vizsga esetében 58.000 Ft vizsgatárgyanként. A vizsgadíj megfizetéséről részletesen itt lehet tájékozódni.

A tanulói jogviszonyban nem állók jelentkezéséhez szükséges dokumentumok:
•    középiskolai bizonyítvány,
•    érettségi bizonyítvány / törzslapkivonat,
•    személyazonosításra alkalmas igazolvány.

A kormányhivatal ezúton tájékoztatja az érettségi vizsgára jelentkezőket, hogy az emelt szintű szóbeli, illetve a gyakorlati érettségi vizsga helyszínét a vizsgára jelentkezők száma befolyásolhatja. Amennyiben egy vizsgatárgyból alacsony számú jelentkezés érkezik, úgy a vizsgatárgy szóbeli, illetve gyakorlati vizsgái más vármegyében kerülhetnek megszervezésre.

További információ az érettségi vizsga időpontjairól, követelményeiről, nyilvánosságra hozott anyagairól itt olvasható.

További tájékoztatás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Heves Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztály
telefonszám: +36 (36) 521-545, +36 (36) 521-547
e-mail cím: vallaji.tibor.ferencne@heves.gov.hu és muranyi.szabina@heves.gov.hu