A Magyar Közlöny 2011. március 3-án megjelent 21. számában kihirdetésre került a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeirõl szóló 5/2011. (III. 3.) BM rendelet.

A rendelet a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. melléklet 7. pontjában szabályozott helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásának feltételeit tartalmazza, így az igénylés benyújtásával kapcsolatos alapelveket, a benyújtásához szükséges dokumentumokat, a támogatás mértékét, az igénylések elbírálásának folyamatát.

A támogatás a helyi önkormányzatoknak és a többcélú kistérségi társulásoknak az általuk fenntartott intézményeikben biztosított feladatellátás racionálisabb megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 2010. szeptember 30. napját követően hozott döntéseikhez kapcsolódó 2010. és 2011. években esedékes jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez igényelhető.

Az igénylés benyújtásának első határideje 2011. április 12. A támogatásról a Belügyminiszter dönt az általa létrehozott Bíráló Bizottság javaslata alapján.