­A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet

munkavédelmi szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal


a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet

munkavédelmi szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Piac utca 42-48.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, mint munkavédelmi hatóság hatáskörébe tartozó, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladatok, így különösen közérdekű bejelentések és panaszok felvétele, munkavédelmi hatósági ellenőrzés és munkavédelmi hatósági eljárás lefolytatása, foglalkozási megbetegedés és munkabaleset kivizsgálása, tanácsadás, tájékoztatás, nyilvántartások vezetése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•   Magyar állampolgárság,
•   Cselekvőképesség,
•   Büntetlen előélet,
•  Egyetem, vagy főiskola: agrár, műszaki, orvos- és egészségtudományi, természettudományi képzési területen szerzett szakképzettség és legalább középfokú munkavédelmi szakképesítés, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és felsőfokú munkavédelmi szakképesítés,
•   Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•   B kategóriás jogosítvány,
•   Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• A jelölt a kinevezéstől számított hat hónapon belül vállalja az állami foglalkoztatási szervek, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII.13.) Korm. rendeletben meghatározott hatósági ellenőrzésre jogosító vizsga letételét.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•  Szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint; iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy az erkölcsi bizonyítvány igénylését igazoló feladóvevény; nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2022. november 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdei Zsuzsánna nyújt, a 06-52/504-160 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•   Elektronikus úton Molnár Gerda Magdolna részére a palyazat.kh@hajdu.gov.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követő 15 munkanapon belül kerülnek elbírálásra. A határidőn túl benyújtott pályázatok nem vehetők figyelembe. A benyújtott pályázat akkor tekinthető érvényesnek, ha a pályázati kiírásban szereplő tartalmi és formai követelményeknek megfelel. A kormányhivatal a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje:
2022. december 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kormánytisztviselő tekintetében a kinevezésre és a jogviszony megszüntetésére vonatkozó munkáltatói jogkört a főispán, a további alapvető és egyéb munkáltatói jogkört a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály főosztályvezetője gyakorolja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
2022. november 14., mely az alábbi linkre kattintva érhető el: Munkavédelmi szakügyintézői álláspályázat (kozigallas.gov.hu)