­A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet

levegőtisztaság-mérő

munkakör betöltésére.

A

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal


a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet

levegőtisztaság-mérő

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4030 Debrecen, Diószegi út 30.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Környezeti levegő terheltségi szint vizsgálatával kapcsolatos mérések és mintavételek végzése. Automata mérőállomások üzemeltetése, az itt működő levegő analizátorok felügyelete, rendszeres pontosság ellenőrzése 3 megye (Hajdú-Bihar, Békés, Szabolcs-Szatmár-Bereg) vonatkozásában. Részvétel a légszennyező források levegőterheléssel kapcsolatos hatósági helyszíni mérések elvégzésében, mintavételében. A keletkezett adatok ellenőrzése, érvényesítése, adatelemzések elvégzése, vizsgálati eredmények megadása, jegyzőkönyvek készítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•   Magyar állampolgárság,
•   Cselekvőképesség,
•   Büntetlen előélet,
•   Főiskola, vagy egyetem vegyész, fizikus, környezetkutató, vegyészmérnök, környezetmérnök, műszaki mérnök, környezetvédelmi szakmérnök, fizika-, környezettan-, vagy kémia-szakos tanár,
•   Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•   B kategóriás jogosítvány,
•   Foglalkozás-egészségügyi alkalmasság (pl. tériszony mentesség)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•   Szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint; iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy az erkölcsi bizonyítvány igénylését igazoló feladóvevény; nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2022. november 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdei Zsuzsánna nyújt, a 06-52/504-160 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•   Elektronikus úton Kordásné Kunkli Nóra részére a palyazat.kh@hajdu.gov.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követő 15 munkanapon belül kerülnek elbírálásra. A határidőn túl benyújtott pályázatok nem vehetők figyelembe. A benyújtott pályázat akkor tekinthető érvényesnek, ha a pályázati kiírásban szereplő tartalmi és formai követelményeknek megfelel. A kormányhivatal a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje:
2022. december 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kormánytisztviselő tekintetében a kinevezésre és a jogviszony megszüntetésére vonatkozó munkáltatói jogkört a főispán, a további alapvető és egyéb munkáltatói jogkört a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály főosztályvezetője gyakorolja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
2022. november 8., mely az alábbi linkre kattintva érhető el: Levegőtisztaság-mérői álláspályázat (kozigallas.gov.hu)