­A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet

járási vezető védőnő

munkakör betöltésére.

A

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal


a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet

járási vezető védőnő

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4028 Debrecen, Rózsahegy utca 4.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Védőnői szakfelügyeleti ellenőrzés végzése. Védőnői ellátással, védőnőkkel kapcsolatos adatok gyűjtése, értékelése, elemzése, valamint jelentése. A védőnői ellátás hatékony működésének, az egészségügyi ágazati jogszabályok érvényesülésének segítése. Szakvélemény adása védőnői körzetek kialakításáról. Oltásokról havi statisztika készítése, átoltottság ellenőrzése, oltási elmaradások követése. Az életkorhoz kötött kötelező védőoltásokhoz és kampányoltásokhoz szükséges oltóanyagok logisztikája.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•   Magyar állampolgárság,
•   Cselekvőképesség,
•   Büntetlen előélet,
•   Főiskola, védőnői szakképesítés,
•   Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•  Szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint; iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy az erkölcsi bizonyítvány igénylését igazoló feladóvevény; nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2022. november 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdei Zsuzsánna nyújt, a 06-52/504-160-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•   Elektronikus úton Hajdu Sándorné részére a palyazat.kh@hajdu.gov.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követő 15 munkanapon belül kerülnek elbírálásra. A határidőn túl benyújtott pályázatok nem vehetők figyelembe. A benyújtott pályázat akkor tekinthető érvényesnek, ha a pályázati kiírásban szereplő tartalmi és formai követelményeknek megfelel. A kormányhivatal a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje:
2022. december 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kormánytisztviselő tekintetében az alapvető és egyéb munkáltatói jogkört a Balmazújvárosi Járási Hivatal hivatalvezetője gyakorolja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
2022. október 30., mely az alábbi linkre kattintva érhető el: Járási vezető védőnői álláspályázat (kozigallas.gov.hu)