­A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
a vállalkozóvá válást elősegítő támogatást

Annak az álláskeresőnek nyújthatja, akit legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak, és aki az állami foglalkoztatási szerv által nyújtott, legalább egy hónap időtartamú szolgáltatás keretében a vállalkozás indításához szükséges jogi, pénzügyi készségeket megszerzi, valamint aki a szolgáltatás keretében üzleti terv készítésével bemutatja az indítani kívánt vállalkozás hatékonyságát és működésének részleteit.

A támogatással kapcsolatos részletes tájékoztató itt található, a támogatást megelőző szolgáltatáson történő részvétel feltételeiről a lakóhely, vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályain lehet tájékozódni.