A 2021. december 22-én hatályba lépett kormányrendelet-módosítás alapján a telekalakítási eljárásokban a Kormányhivatal Állami Főépítészi Irodájához került a rendezési terveknek való megfelelősség vizsgálata.

A jogszabályváltozás alapján az Állami Főépítészi Iroda - a fővárosi és megyei kormányhivatal által záradékolt változási vázrajz és a hozzá tartozó terület-kimutatás, valamint a telekalakítási helyszínrajz hiteles másolata alapján - vizsgálja, hogy a telekalakítás megfelel-e:
•    az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben foglaltaknak,
•    a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak, valamint
•    a telekalakításról szóló miniszteri rendelet előírásainak.
Az Állami Főépítészi Iroda részére adandó tájékoztatásról a polgármester gondoskodik az egyes ingatlanokkal kapcsolatos településrendezési követelményekről.
Az Állami Főépítészi Iroda jelenleg nem működtet ügyfélszolgálatot, így a felmerült kérdéseiket a telekalakitas@gyor.gov. hu e-mail címre küldhetik meg.