Munkatársat keresünk felülvéleményező főorvos munkakör betöltésére.

Határozott időtartamra (2023. december 31. napjáig) megkötött megbízási szerződéssel, évenkénti hosszabbítással keresünk munkatársat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal illetékességi területén működő 42 egészségügyi szolgáltató ellenőrzése.

Pályázati feltételek:
•    magyar állampolgárság,
•    cselekvőképesség, büntetlen előélet,
•    felsőoktatásban szerzett orvostudományi szakképzettség, az ellátandó területeken legalább öt év szakmai gyakorlat,
•    szerepel az egészségügyi dolgozók érvényes működési nyilvántartásában,
•    nem áll a tevékenység folytatását kizáró, foglalkozástól eltiltás alatt,
•    felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
•    titoktartási nyilatkozat aláírásának vállalása,
•    gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja is jelentkezhet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•    Részletes szakmai önéletrajz,
•    Felsőfokú iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló iratok másolata,
•    Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (mely igazolja azt is, hogy nem áll foglalkoztatás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt),
•    A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és a pályázati eljárásban részt vevők által történő megismeréséhez.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 24.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 17.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Horváth Tamás főosztályvezető részére a humanpolitika@gyor.gov.hu e-mail címen keresztül. Az elektronikus levél tárgyában a „felülvéleményező főorvos” megjelölést feltüntetni szíveskedjen.

A munkakör legkorábban azonnali kezdéssel betölthető.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet. A pályázati kiírással kapcsolatosan, szakmai kérdésekben további információt Rostáné Vass Rita osztályvezető nyújt a 0696/896-060-as telefonszámon.