Az idei évben már tíz esztendeje, 2011. január 1-jétől kezdték meg működésüket a megyei kormányhivatalok. Úgy gondolom, nem túlzás: a magyar közigazgatás történetében ez mérföldkövet jelent. A közelgő évforduló alkalmat ad a visszapillantásra, annak számbavételére, milyen lépéseket tett a közigazgatási szolgáltatások szélesítése, illetve korszerűsítése terén a Fejér Megyei Kormányhivatal.

Dr. Simon László, a Fejér Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

Komoly és felelősségteljes szakmai kihívásként részese, 2014 júliusától pedig az irányítója lehetek a közigazgatás teljes átalakításának Fejér megyében. Az egy évtizede kezdődött változás olyan mértékű volt, melyet joggal nevezhetünk történelmi léptékű fejlesztésnek. Megteremtettük a kormányhivatal belső és külső integrációját: egységes, hatékony szervezeti struktúrát hoztunk létre. A megyei közigazgatás egységesítése átláthatóbb, kevesebb irányítási szinttel, jobban működő hivatali rendszert eredményezett. A folyamatok zárásaként – 2017-től - a járási hivatalok megerősítésére került sor, illetve az agrár- és vidékfejlesztési feladatok is a kormányhivatal hatáskörébe kerültek.

Nem csak a szervezeti átalakítástól vártuk az eredményeket, ennél jóval szélesebb körű mindaz, amit a hatékonyság érdekében tettünk. Az egyik ilyen terület például a jogalkotás. A Miniszterelnökség munkatársaival együttműködve több mint száz törvényt véleményeztünk abból a szempontból, hogyan lehetne egyszerűsíteni és gyorsítani az eljárásokat. További fontos vívmánya az új rendszernek, hogy egyre több – a lakosságot, a vállalkozásokat leginkább érintő – szolgáltatásunk ingyenes, vagy a korábbinál jóval kedvezőbb díjért vehető igénybe.
Az integráció előnyei természetesen a létszám terén is megmutatkoztak. A vezetői szintek és így vezetői létszám is majdnem a felére csökkent. Rengeteg időt, energiát fordítottunk munkatársaink képzésére is. Így ma már kisebb létszámmal, magasabb szintű, integrált tudással, hatékonyabban látjuk el a feladatokat. Felkészültségük egyre értékesebbé teszi őket, éppen ezért igyekszünk megbecsülni, megtartani őket. Ezt célozta az Életpálya-modell bevezetése is.

Fejér megyében 8 járási hivatalban tudjuk fogadni az állampolgárokat. 2018 végén átadtunk a székesfehérvári vasútállomás épületében egy új kormányablakot, így már 13 kormányablakban intézhetik ügyeiket az állampolgárok. Minden olyan ügyben fordulhatnak hozzánk, amelyeket a törvény lehetővé tesz, döntő többségében országos hatáskörrel intézzük azokat.

Zöldmezős beruházásként valósult meg 2018 tavaszán: a Bicskei Járási Hivatal szervezeti egységei egy új, modern, XXI. századi, ötezer négyzetméteres épületben kaptak helyet

Korszerű, a bankfiókokhoz hasonló körülmények között fogadjuk a hozzánk érkezőket, akik – ha előzetesen online, vagy telefonon bejelentkeznek, sorban állás, várakozás nélkül intézhetik ügyeiket. A kormányablakok kialakításának legfontosabb célja az elégedett állampolgár, az, hogy mindenki a lakóhelyéhez legközelebb, vagy bármely, a számára legkönnyebben elérhető kormányablakban tudja elintézni a hivatalos ügyeit. A kormányablak – mint integrált intézmény – olyan közösségi térként is funkcionáló ügyintézési helyszínnek tekinthető, amely a kormányhivatalokhoz tartozó valamennyi ügyben – sőt más ágazatokat, társadalmi szervezeteket kiszolgáló ügyekben is – tájékoztatást tud nyújtani. Kiemelt szempont, hogy az ügyfélszolgálatok biztosítsák a magas színvonalú, integrált egyablakos ügyfélkiszolgálás lehetőségét minden állampolgár számára könnyen elérhető és megközelíthető helyszíneken.
Mindezeken túl a kormányhivatal, ha úgy tetszik, „házhoz megy”, hiszen ügysegédjeink révén minden olyan településen tartunk ügyfélfogadást, ahol önkormányzati hivatali egység van. 21 ügysegédünk, 108 településen, amit csak lehet, helyben, online intéz.  

Emellett megyénkben is elérhetővé vált a kormányablak-busz, a közigazgatás a mobil formája. A kormányablak-busz egy széles körű ügyintézésre alkalmas, korszerű technikai és informatikai eszközökkel felszerelt gépjármű, amely előre meghatározott időpontokban felkereshető olyan településeken, ahol nem működik kormányablak. Lehetőséget teremt továbbá az ügyfelek speciális helyszíneken történő, eseti jellegű kiszolgálására. Ez a kisebb településeken is helyben teszi lehetővé az ügyintézést.

Dunaújvárosban, 2019 tavaszán új helyre költözött a járási hivatal kilenc, addig elszórtan elhelyezkedő egysége. A vázra lebontott épületet – uniós és hazai forrásokból – teljes egészében megújították, modernizálták

Három új, jelentős beruházást is megvalósítottunk az elmúlt évek során. A Bicskei Járási Hivatal szervezeti egységeit egy új, modern, XXI. századi épületbe integráltuk, zöldmezős beruházásként, 2018 tavaszán. A kétezer négyzetméteres objektum integrált kormányablakként szolgálja a helyieket, illetve a környéken élőket. Székesfehérváron is átadtunk egy teljesen felújított, korszerűsített járási hivatali épületet. A harmadik beruházás Dunaújvárosban történt, ahol új helyre költözött a járási hivatal kilenc, addig elszórtan elhelyezkedő egysége. A vázra lebontott épületet – uniós és hazai források segítségével –, teljes egészében megújítottuk, modernizáltuk. Ötezer négyzetméteren, 134 hivatali dolgozó fogadja itt az ügyfeleket.

Az említett nagy beruházások mellett, a „Középületek energetikai fejlesztései Fejér megyében” elnevezésű program keretében – uniós, hazai és önkormányzati források bevonásával -, 18 kormányhivatali épület energetikai felújítása is megtörtént. Ezzel nem csak a munkakörülményeink javultak, hanem a minőségi ügyfélkiszolgálás feltételei is megvalósultak. Az sem elhanyagolható szempont, hogy az energiahatékonyságot is célzó beruházásoknak köszönhetően jelentősen csökkentek a kiadásaink, ami évente több tízmillió forint megtakarítást jelent az államkasszának.

Fontos, előre nem tervezett feladatunk lett a koronavírus-járvány elleni védekezésben történő részvétel. Mivel a lakosság tömeges oltása csak rendkívüli logisztikai munkával és összehangolt szervezésben valósítható meg, a helyi adottságokat leginkább ismerő megyei kormányhivatalok nélkülözhetetlenek a védekezés során. Szoros napi kapcsolatban állunk a szakmai társszervezetekkel, a kórházakkal, rendelőintézetekkel.

A koronavírus járvány megjelenésével a Fejér Megyei Kormányhivatal feladatai is bővültek. Kormánymegbízottként és egyben a megyei oltási munkacsoport vezetőjeként, kiemelt feladatom a megyei oltások teljes körű megszervezése, irányítása.
Megnövekedett a népegészségügyi szakmai tevékenységünk súlya is. Ahogy dr. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter megállapította: a covid-járvány komoly próbatétel a területi közigazgatás számára. 2021 tavaszán például előfordult, hogy napi 200 ezer oltás beadásának koordinálásában vett részt a magyar közigazgatás, illetve összesen több mint 200 ezer munkahelyvédelmi bértámogatásról, a kutatás-fejlesztés területén pedig 22 ezer kérelemről döntött…    
A területi közigazgatás vezetőjeként elsődleges feladatomnak tekintem, hogy egy jól működő, hatékony szervezet működjön Fejér megyében. Meggyőződésem, hogy a kormányhivatalnak mindenkor az állampolgárokért, a vállalkozásokért, a gazdaság fejlesztéséért kell tevékenykednie. Jól tükrözi ezt a szemléletmódot kormányhivatalunk szlogenje is: „Miben segíthetünk?”

Dr. Simon László, a Fejér Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott