A korábbi sikeres programot kiegészítő, új, vissza nem térítendő foglalkoztatási támogatási formákról ad tájékoztatást a Fejér Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztálya.

A tavaly ősztől elérhető, sikeres Vállalkozások munkaerő-támogatása program keretében a munkaadók fix 6 hónapra támogatást kaphatnak, ha az állami foglalkoztatási szervnél regisztrált 25 év alatti vagy legalább 1 hónapja nyilvántartott álláskeresőt foglalkoztatnak munkaviszony keretében. A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó 50 %-a, de teljes munkaidős foglakoztatás esetén legfeljebb 100 ezer forint havonta.

A Kormány újabb segítségként munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatásokat vezetett be: 2021. szeptember 15-től az alacsony iskolai végzettségűek, november 1-től a fiatal szakképzettek, december 1-től a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásához. A támogatások folyósítási időtartama fix 90 nap.

A támogatások mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és tényleges átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó összege. A havi maximális támogatási összeg konstrukciónként eltérő, mely teljes munkaidő esetén havonta legfeljebb a megállapítás napján hatályos kötelező legkisebb munkabér és annak szociális hozzájárulási adója (alacsony iskolai végzettségűek esetén), garantált bérminimum kétszerese (fiatal szakképzettek esetén), kötelező legkisebb munkabér 150 %-a (hátrányos helyzetűek esetén).

A havi korlát a részmunkaidős foglalkoztatások esetében arányosítandó.

A munkatapasztalat-szerzési konstrukciók további feltételei célcsoportonként eltérőek.

Ennek megfelelően alacsony iskolai végzettségű álláskereső foglalkoztatásakor a munkaadónak vállalnia szükséges, hogy elősegíti a munkavállaló támogatás nélküli képzését. Feltételként meghatározott, hogy fiatal szakképzettnek számít az álláskereső, ha 30. életévét még nem töltötte be, és utolsó szakképzettségét (iskolarendszerben vagy felnőttképzésben szakképesítést/szakképzettséget szerzett vagy felsőfokú végzettségű) 2011-ben vagy azóta szerezte. Elvárás, hogy a foglalkoztatott személy a 2011-ben vagy azóta megszerzett (valamelyik, tehát nem feltétlenül az utolsóként szerzett) szakképesítésének vagy szakképzettségének megfelelő foglalkoztatásra kerüljön sor a munkaadónál.

A feltételek közé tartozik továbbá: hátrányos helyzetűnek számít az álláskereső, amennyiben a konstrukció keretében meghatározott hátrányok közül legalább egy jellemzi a támogatás kérelmezésekor.

Valamennyi fent említett támogatás elnyeréséhez szükséges, hogy a munkaadónál a résztvevő felvétele a munkavállalói létszám növekedését eredményezze.

A kérelmet a foglalkoztatást megelőzően a foglalkoztatni kívánt nyilvántartott álláskereső személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalhoz kell benyújtani.

A támogatások további feltételei a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat www.munka.hu honlapján közzétett Hirdetményekben olvashatóak. A kérelmek benyújtását erre rendszeresített formanyomtatványok segítik. További részletes tájékoztatás a foglalkoztatni kívánt álláskereső személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalnál kérhető.