Módosult a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet

A módosított rendelkezéseket – melyek 2011. július 6-tól hatályosak – a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

  • Módosult a Korm. rend. hatálya alá tartozó szabadtéri rendezvény meghatározása (1. § (1) bekezdés b) pontja).
  • Módosult az építmény üzemeltetőjének és a zenés, táncos rendezvénynek a fogalma (2. § 1. és 2. pontja).
  • Hatályon kívül helyezték a Korm. rend. 3 § (4) bekezdés c) pontját, így az engedélyezési eljárásban nem működik közre szakhatóságként a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség.
  • A biztonsági terv tartalmára vonatkozó rendelkezés is módosult. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése helyett a viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési tervet kell szerepeltetni (Korm. rend. 8. § f) pontja).
  • Bővültek a rendezvény szervezőjének a feladatai (Korm. rend. 9. § (1) bekezdés).
  • Hatályon kívül helyezték a Korm. rend. 10. § (1) bekezdését, így a zenés, táncos rendezvény szervezése nem kötött képesítéshez.